Tag archieven: Vaccins

Kamervragen: Roel Coutinho het RIVM en ministerie van VWS vs. huisarts hans Van der Linde

Schriftelijke vragen van SP Tweede-Kamer lid Henk Van Gerven aan de minister van VWS over een rechtszaak van Roel Coutinho het RIVM en VWS tegen een kritische huisarts hans Van der Linde.

  1. Wat is uw oordeel over het feit dat het RIVM een rechtszaak heeft aangespannen tegen een huisarts omdat deze kritische opmerkingen heeft geplaatst over de dubbelfuncties van de directeur van het Centrum voor Infectiebestrijding?
  2. Is het u bekend dat de directeur naast zijn overheidsfunctie als directeur van het Centrum Infectiebestrijding RIVM een tweetal deeltijdhoogleraarschappen vervult waarbij hij nauwe samenwerkingsverbanden heeft met grote, vaccinproducerende farmaceutische bedrijven als MSD en Glaxo-SmithKline in het kader van Utrecht Life Sciences (ULS) en in het bijzonder het Castellum-project en Immuno Valley? Bent u van mening dat een dergelijke belangenverstrengeling verenigbaar is met zijn ambtelijke status als gezondheidsautoriteit van hoogste infectiedeskundige van het RIVM die gezaghebbende uitspraken moet doen over het nut en de uitvoering van vaccinatiecampagnes? Dient hij niet volstrekt onafhankelijk te zijn, zodat elke schijn van belangenverstrengeling uitgesloten is? Zo neen, waarom niet?
  3. Hoeveel geld is gemoeid met deze procedure van het RIVM? Kan dit publieke geld niet beter worden besteed?
  4. Wat is de reden dat het RIVM niet een kort geding tegen deze kritische huisarts heeft aangespannen maar een bodemprocedure is begonnen? Klopt het dat het RIVM een bodemprocedure is begonnen om deze huisarts financieel te treffen? Zo neen, wat is dan de reden?
  5. Komt het vaker voor dat het RIVM een dergelijk juridisch middel inzet tijdens een discours over het nut van vaccinaties en de onafhankelijkheid van wetenschappers en adviserende autoriteiten?
  6. Overweegt het RIVM ook een juridische procedure tegen de Volkskrant of Trouw die zich ook kritisch hebben betoond over de belangenverstrengeling van de directeur of de handelwijze van het RIVM. Zo neen, waarom niet?
  7. Bent u bereid onmiddellijk uw invloed aan te wenden om een einde te maken aan deze onverkwikkelijke gang van zaken waarbij kritische mensen door het RIVM de mond worden gesnoerd? Zo neen, waarom niet?

21 november 2011

RIVM vecht belangenverstrengeling aan tegen huisarts hans Van der Linde

RIVM Roel Coutinho en Ab Osterhaus willen op kosten van de staat huisarts hans Van der Linde financieel kapot en hem monddood maken. Om de belangenverstrengeling met de farmaceutische industrie onder de pet te houden. Gelukkig krijgt hij bijval van vier hoogleraren: leugens.nl + Schriftelijke vragen aan het minister van VWS over rechtszaak van het RIVM tegen een kritische huisarts

Twijfelen aan werking griepvaccin strafbaar?

Twijfelen aan werking griepvaccin strafbaar? Huisarts Hans L. is door het RIVM en de gebroeders Big Pharma Osterhaus en Coutinho voor de rechter gesleept wegens laster en smaad om deze uitspraken in de uitzending van Moraalridders. Terwijl de belangenverstrengeling volgens mij al lang aangetoond is en de werking van het vaccin niet. Krapuul.nl

RIVM wil mij monddood maken

‘RIVM wil mij monddood maken’ by rtvrijnmond