Disclaimer

Blog/Magazine van en geschreven door een dyslectische allochtoon. Dus schik niet van de abdominale spelling en desastreuze grammatica. Het is een dikke korrel groffe zeezout in een etterende wond. Lezen op eigen risico dus! šŸ˜‰

Als je klachten hebt of iets je niet bevalt kan je me altijd mailen naar: madbello@gmail.com

  • Disclaimer voor: www.madbello.nl

Algemeen

MAD Media Magazine, hierna te noemen madbello, verleent u hierbij toegang tot www.madbello.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door madbello en derden zijn aangeleverd. madbello behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van madbello.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van madbello.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij madbello en haar licentiegevers. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.

Disclaimer

Creative Commons License

werk van madbello is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie.

madbello Nieuws, Media Muziek en Veel Meer!!!