Palestina bestaat niet & Palestijns volk heeft nooit bestaan

Dit is niet mijn stelling maar die van Max in een reactie op: ”Steun Israël” en waarschijnlijk een reactie op de reactie van Paco in het zelfde stuk. Maar het interessantste is hoe haaks de stellingen tegenover mekaar staan en mensen zo overtuigd zijn van hun gelijk, al vraag mijn af waar de waarheid ligt. Hier onder de twee reacties:

Max: Palestijnse staat is pas uitgevonden na oorlog in 1967!!!! De meeste wereldbewoners en met name de Europeanen negeren doelbewust de ernst waarmee de oproep in de Koran om iedere Jood te doden, waar deze ook maar te vinden is, opgevolgd wordt. Met name in het Westen worden de ogen gesloten voor de religieuze dimensie, die echter al duizenden jaren het hart vormt van het conflict tussen de Arabieren en de Joden. Zolang dit niet wordt ingezien zullen de meeste Europeanen de leugens van de anti-Israëlische media blijven slikken, en blind en zonder enig inzicht blijven denken dat als de Palestijnen nu maar hun eigen staat krijgen, alle problemen zullen zijn opgelost.De hele regio- door de Britten het mandaatgebied Palestina genoemd- bestond eeuwenlang uit niets anders dan woestijn en uitgestrekte moerasgebieden.Heeft de bijbel ooit het woord Palestina gebruikt? Nee wel de naam Juda en Samaria. Waarom gebruiken wij dan het woord Westbank? Geloven we onze eigen heilige schrift wel? Zou een Arabier zo omgaan met de Koran?
Terwijl Jeruzalem 700 maal in de Bijbel wordt genoemd, bestaat hierover geen enkele passage in de Koran. Tussen 1948 en de Zesdaagse oorlog van 1967 was er nog geen enkele sprake van een Palestijnse claim op Judea en Samaria, ondanks het feit dat Jordanië« deze gebieden volgens internationaal recht bezet hield. In de kranten en nieuwsmedia uit die tijd zullen mensen dan ook vergeefs zoeken naar een Palestijnse roep om ”onafhankelijkheid” of naar internationale verontwaardiging vanwege de Jordaanse bezetting; die was er niet. Misschien omdat destijds nog algemeen bekend was dat Jordanië« speciaal was opgericht voor de in Brits Palestina wonende Arabieren, die we nu kennen als de ”Palestijnen”?
En waarom stonden noch Jordanië«, noch Egypte, noch Syrië Palestijns zelfbestuur toe in respectievelijk de Westbank de Gazastrook en de Golan hoogte, toen zij hier 19 jaar lang de controle over hadden?
De Arabische Liga verbood zelfs officieel Palestijns zelfbestuur in deze gebieden, toen deze nog onder heerschappij van Arabieren stonden! De meeste leiders van de PLO waren afkomstig uit de regio; Arafat was bijvoorbeeld een Egyptenaar, Faizal Husseini (rechterhand van Arafat) kwam uit Irak. De grootste fout is daarom geweest dat deze mensen erkend werden als de vertegenwoordigers van de lokale Arabische bevolking. Nog steeds dragen heel wat Palestijnen die nu tussen de Jordaan en de Middellandse Zee wonen de achternamen die hun Arabische landen van herkomst verraden.
Allemaal import dus, afgezien van de paar moslims, die daar als rondzwervende bedoeïenen aanwezig waren.Sheikh professor Adbul Hadi Palazzi is de leider van de Italiaanse Moslimgemeenschap en verklaarde tijdens zijn bezoek aan Jeruzalem dat de Joden recht hebben op heel Israël, en de Palestijnen er niet alleen niets te zoeken hebben, maar als volk zelfs niet eens bestaan.
De advocaat Ahmed Sjoekeiri, voormalig ambassadeur van Saoedi-Arabië bij de Verenigde Naties, werd de eerste leider van de PLO. Vanaf dat moment was er voor het eerst sprake van een soort Palestijnse Nationale Identiteit. Daarvoor was er geen serieuze beweging geweest die streefde naar een Palestijns thuisland. Toen was er geen enkele Joodse nederzetting in deze gebieden, noch was er sprake van enige Joodse bezetting. Joseph Farah, een Amerikaan van Arabische afkomst en Midden-Oosten deskundige, op 25 april 2002 in een interview:
Er bestaat niet zoiets als een Palestijns volk. Er heeft in de hele geschiedenis nooit een Palestijns volk bestaan. Er is een entiteit gecreëerd, die helemaal niet bestond. Er bestaat geen Palestijnse taal, geen Palestijnse cultuur en er is nooit sprake geweest van een land dat bestuurd werd door Palestijnen. Wat men heden ten dage het Palestijnse volk noemt is niets anders dan een verzameling Arabieren uit verschillende Arabische landen. Ze spreken net als de 300 miljoen andere Arabieren dezelfde taal en prevelen allemaal vijf keer per dag: Allahu akbar- Allah is groter dan de God van Israël. Zij noemden zich nooit Palestijnen. Er is niets dat hen doet verschillen van de Arabische bevolking in bijvoorbeeld Jordanië«, Egypte, Irak of een ander Arabisch land. De Palestijnen, en de buurlanden kennen maar 1 reële optie, en dat is Israël, de joden, van de kaart vegen.
Hoe kan Israël ooit vrede sluiten met een vijand, die kinderen al van jongs af aan leert dat het vermoorden van Joden de garantie is om toegelaten te worden tot het paradijs?
Als ze echt een staat naast Israël wilen hadden ze die al lang kunnen hebben. Diverse malen heeft Israël die aangeboden. Maar dat is niet wat ze willen. Ze willen heel Israël Judenfrei opgeleverd hebben.
Golda Meir zei: Vrede zal er pas komen wanneer de Arabieren meer van hun kinderen gaan houden dan zij de onze haten.
Zie ook eens deze video: media0.terrorismawareness.org/files/What-Really-Happened.swf

Paco: Aan alle mensen die nog steeds onwetend zijn over de situatie in Israël zouden zich eens moeten verdiepen in de geschiedenis van het onstaan van Israël. De staat Israël heeft geen bestaans-recht. De joden zijn net zo min een volk als dat de christenen een volk zijn. Er zijn veel Israëliërs die claimen dat de Joden een eigen land zouden moeten hebben.
Wat is nu de definitie van een jood. Ten eerste moet je moeder joods zijn. Dit heeft historische gronden omdat dit de enige manier is om er zeker van te zijn dat er deels joods bloed door de aderen van de kinderen stroomt. vroeger bestond er natuurlijk geen DNA en een vader is nooit zeker van zijn vaderschap zoals een zwangere moeder dat natuurlijk wel is van haar moederschap. Dus je zou denken dat er een doorlopende bloedlijn is. Maar er zijn joden uiteenlopend van blank naar zwart. Dit komt omdat het jodendom een geloof is waar je je tot kan bekeren. En hoewel er in de bijbel over joodse voorvaderen wordt gesproken waar het joodse volk vanaf zou stammen. We zijn nu duizenden jaren verder en zoals gezegd is het een geloof en geen etnische bevolkingsgroep. De gelovige joden. Even voor het gemak de joden genoemd die echt geloven en het geloof praktiseren, zijn zelfs tegen de staat israel. De oorspronkelijke joden, de rabbi’s uit Palestina hebben hard gevochten om de oprichting van de staat Israël tegen te houden. Zij demonstreren al veelvuldig zelfs al voor de oprichting van Israël maar worden in de media niet genoemd. Terwijl de fanatieke gelovige christenen in Nederland blindelings de staat Israël steunen en denken dat ze de joden goed doen, steunen ze eigenlijk de zionistische racisten. De zionisten die de echte gelovige joden onderdrukken. De zionisten zijn joden die niets meer deden met hun joodse achtergrond. Het zijn de christenen uit onze tijd die misschien nog wel als christen ergens te boek staan maar in hun dagelijks leven niets doen wat ook maar iets van het christendom weerspiegeld en die geen volk zijn maar uit meerdere tot het christendom bekeerde volkeren bestaan. Ik ben een rooms katholiek omdat mijn ouders dat waren. Maar ik geloof niet. Geef mij de knop die ik in moet drukken om het Vaticaan tot de grond toe te vernietigen, and consider it as done.
De zionisten moet je ook zo zien. Het is in vergelijking met het christendom gelijk aan de schijnheiligheid van een Italiaans maffia lid. Die op zondag misschien nog naar de kerk gaat om die zelfde avond nog een heel gezin uit te roeien van een concurrerende familie.
Voor een groot deel word de joodse identiteit al eeuwen lang misbruikt. Op de steppes van het huidige Turkije leefde een volk de kazaren genoemd. Een sjamanistisch ingestelde stam die zichzelf verhuurde aan naburige stammen om oorlogen met hen te voeren tegen betaling. zij veroverde het land samen met hen die opdracht gaven in ruil voor de bezittingen van het te beroven land. een huurlingen leger zogezegd. Alleen hadden zei een probleem. aan het oosten zaten de moslims en in het westen de christenen. En zij zaten ertussen realiserend dat bekeren tot een van beide geloven geen optie was. er was altijd wel een vijand. werden ze moslim hadden ze de cristenen als vijand en andersom. Dus bekeerde zij zich tot het jodendom. Met als gevolg dat ook zij over de hele wereld verspreide en vermomd als joden hun huurlingen praktijken voortzette op niewe manieren binnen de opkomende en bestaande landen/economieen. Het zijn deze huurlingen die binnen het joodse geloof zorgden voor de vele problemen en stigma’s die het jodendom te verwerken kreeg. Er was een wijdverbreid globaal probleem met hoe deze “joden” zich organiseerde en politieke en economische macht van grootte proporties vergaarde ondanks hun relatief kleine aantallen binnen de bevolkingsgroepen waar tussen zei zich bevonden. Zo waren er groote joodse belangen zelfs in ons land. Het aandeel van joden in de VOC die aandelen bezitte in de slavenhandel was zeer groot to mischien wel de meerderheid van de aandeelhouders. Het waren joden die naar buiten toe zich vaak als nederlander en in portugal of spanje zich als portugees of spanjaard profileerde maar onderling zakelijk sterke banden onderhield. En zoals een wijs man ooit zei als iedereen een hekel aan je heeft ligt dit dan aan hen of zou het dan toch aan jou liggen. En ik breng dit punt naar voren omdat er heel veel joden vervolging was. Dit had vaak alleen niets te maken met het feit dat zij het joods waren ven hun geloof uit. Maar de manier waarop zij een maatschapij infiltreerde en stiekem probeerde te beinvloeden.
WAAR GAAT DIT HEEN VRAAG JE JE AF?
De joden die zich organireerde hadden veelal grootte belangen. zelf nu zijn er in het Amerikaanse senaat voor 95% joden. Joden die niets meer hebben met hen geloof maar meer als criminele organisatie te werk gaan. Nogmaals als voorbeeld de italianen en de maffia. Ook de maffia gebruikt/misbruikt zijn eigen mensen, de mede italianen. Naar buiten toe kan je als niet italiaan geen capi of boss worden als je niet van italiaanse afkomst bent. En zonder verder in te gaan op de sicilliaanse mafia en de cammora uit napels. Maar om weer te geven dat er ook onder de joden bedrog en moord onderling bestaat.
De joodse mafia bestaat uit de zionisten. Mensen die georganiseerd het jodendom misbruiken als identiteit voor hen organisatie die puur economische belangen hebben. Dit zijn de zionisten die de federale bank besturen. By the way. De federale bank is net zo federaal als de federal post. Een private bank waarvan niemand weet wie de particuliere eigenaar is. Maar dat is een ander verhaal alhoewel ook verbonden met Israel. Het zijn de rockefellars en de rothschild’s. De amerikaanse partijen die met olie wapens en andere vuile praktijken de wereld economie besturen en leegmelken. Deze mensen die er ook belang bij hebben dat er instabiliteit in de midden oosten regio’s zijn.
De amerikanen, maar ook wij als europeanen die hier achteraan huppelen. Hebben geen idee hoe de massa media er voor zorgt dat wij achter israel aanhuppelen. Israel die dagelijks oorlogs misdaden begaan tegen de palestijnen. die gagelijks de verdragen van geneve schenden en in onwettig bezet gebied de palestijnen terroriseren. Deze “joden zijn net zo joods äls ik christen ben. Niet dus. Het zijn joden die emigreren die niet eens hun eigen verleden kennen anders dan voorgekauwd door de zionisten. En die wereldwijd maar een overeenkomst hebben en dat word vooral gevormd door de joden vervolging in de tweede wereld oorlog en de haat tegen israel nadat de staat is opgericht. De ware inwoners van israel joden die daar woonde al generaties lang samen met de palestijnse cristenen en in vrede wilden om deze reden geen israelische staat, want zei leefde voor de staat israel in vrede met de palesijnen. De gelovige joden die praktiseren erkennen wereldwijd de staat ook niet. Dus ik spreek niet over die nep joden uit de verenigde staten net zoals er nep christenen zijn die niet naar hun geloof leven.
Oftewel hef de israelische staat op en geef het land terug aan de oorspronkelijke joodse inwoners die het in hun beurt weer terug willen geven aan de palestijnen zodat ze allen net als voor de oprichting van de staat israel gelukkig als vrienden naast elkaar samen kunnen leven. En daarom geen hulp aan israel. Een bewind dat vergelijkbaar is met de apartheid beweging en de nazi’s in duitsland. Iedereen die dit niet wil herkennen moet eens zijn hoofd uit zijn eigen anus trekken en zelf de feiten gaan bekijken. Begin maar eens met you tube bijvoorbeeld jews against israel zoek en gij zult vinden, de waarheid. En aan alle christenen in nederland die blindelings de staat israel steunen zijn net zo erg als de duitsers die beweren dat ze toendertijd het nicht gewust haben.

7 gedachten over “Palestina bestaat niet & Palestijns volk heeft nooit bestaan”

 1. HIERONDER DE FEITEN:

  Chronologie Jeruzalem, van David tot Ben Gurion

  Bijbelse periode (1004 – 586 v.Chr.)

  1004 v. Chr. Koning David maakt Jeruzalem tot zijn hoofdstad.

  954 v. Chr. Koning Salomo begint met de bouw van de Eerste Tempel.

  586 v. Chr. De Babylonische koning Nebukadnezar neemt de stad in, verwoest de Tempel en voert de bewoners in ballingschap weg naar Babylon.

  Perzische periode (539 – 332 v.Chr.)

  538 v. Chr. De Perzische koning Cyrus laat de ballingen terugkeren.

  Griekse periode (320 – 63 v.Chr.)

  313 v. Chr. Ptolemaeus I, generaal onder Alexander de Grote, neemt Jeruzalem in.

  164 v. Chr. Juda de Maccabeeer bevrijdt Jeruzalem.

  Romeinse periode (63 v.Chr. – 324)

  20 v. Chr. Koning Herodus bouwt de Tweede Tempel.

  33 Jezus wordt gekruisigd.

  70 De Tweede Tempel wordt door Titus verwoest.

  Byzantijnse periode (324 – 638)

  333 Bouw van de Heilige Grafkerk en andere kerken door Constantijn en Helena.

  Islamitische periode (638 – 1099)

  638 Jeruzalem geeft zich over aan kalief Omar.

  692 Abdel-Malik laat over de Offersteen van Abraham de Rotskoepelmoskee bouwen.

  Kruisvaarderperiode (1099 – 1260)

  1099 Inname van Jeruzalem door Godfried van Bouillon.

  1187 Saladin verovert Jeruzalem en staat de joden toe terug te keren.

  Mammelukse periode (1260 – 1516)

  1260 De uit Egypte afkomstige Mammelukken vallen Jeruzalem binnen en blijven tweeënhalve eeuw aan de macht.

  Ottomaanse periode (1516 – 1917)

  1535 Soleiman de Prachtlievende herbouwt de muren van Jeruzalem.

  Britse periode (1917 – 1948)

  1917 Generaal Allenby trekt Jeruzalem binnen.

  Israelische periode (1948 – )

  1948 Onafhankelijkheidsoorlog. Oprichting van de Staat Israel door Ben Gurion die West-Jeruzalem tot hoofdstad uitroept.

  1967 Zesdaagse Oorlog. Jeruzalem wordt herenigd onder Israëlisch bestuur

 2. The borders in the 'Arab World' were determined by the British Empire and before them by the Turkish Ottoman Empire. Other people do not have the right to determine

  the future of an other race, especially Israeli's who are

  a collection of different races. Even if they where a race … They would come in LAST ! Ha ha ha.

  The only ones who are anti Palestinian and Muslim are some

  Jewish people and Christian-zionists. We here, know the Israeli Mossad and part of the Israeli government are trying to get Muslims and Christians to fight each other.

  In holland Geert Wilders and Ajaan Hirsi Ali work for the Israeli's and stir up trouble. 'Something rotting in Denmark' with the anti-Moslim cartoons > Flemming Rose who got 12 artists to do his dirty work. Rose is a trouble-making Jew with connections to anti-Muslim Jewish groups in the USA. The friendly Arab's are real semites, yes they are ! .. and the Jews (especially the Ashkenazi) will call you an ANTI-SEMITE if you do not agree with them. The Ashkenazi are not Semites; they control Israel,

  they have all the high functions in the army and secret service ! They are the largest 'Jewish' group in Israel

  and America and they control Wallstreet and the 'crisis'.

  The truth is not anti-semitic, it's just the truth.

 3. @Paco: Waar haal jij deze zgn feiten vandaan?

  Leuk verhaal, alleen het slaat nergens op.Eerst eens goed de geschiedenis van het Midden Oosten bestuderen.

  De 'Palestijnen' werden in 1960 verzonnen door Yasser Arafat en de Roemeinse dictator Nicolae Ceausecscu, in een poging om geschiedenis uit te wissen.'Palestina' was oorspronkelijk een buiten-lands koloniaal concept, uitgevonden door de Romeinen die het Joodse volk afslachtten, verbanden en in slavernij voerden.De Talmoed beschrijft bijvoorbeeld de vervolging en deportatie van de Joden door de Romeinen naar Rome vanwaar zij zich verspreidden over Europa.De Joden in Europa leefden sindsdien bijna altijd in afzondering en waren bijna altijd religieus, dit betekent dat ze zich aan de Joodse wet hielden.Die wet (Tora) is al 3300 jaar ongewijzigd, een letter fout geschreven of ontbrekend maakt een Thora rol "pasoel"(ongeschikt en verboden te gebruiken). De Thora schreef de joden voor om niet op te gaan in andere volkeren.Sinds de joden uit hun land werden verjaagd en over de hele wereld verstrooid hebben zij altijd terug verlangd naar hun oude vaderland en nimmer de hoop opgegeven ooit nog eens terug te keren. Het Beloofde Land bleef leven in hun gettos en in hun synagogen. Heeft de bijbel ooit het woord Palestina gebruikt? Nee wel de naam Juda en Samaria. Waarom gebruiken wij dan het woord Westbank? Geloven we onze eigen heilige schrift wel?Zou een Arabier zo omgaan met de Koran? In de stad Jeruzalem was in het jaar 1854 2/3 van de bevolking joods. In 1906 telde Jeruzalem ca 60.000 inwoners, waaronder 7000 moslims, 13.000 christenen en 40.000 Joden.Niet vreemd als bedacht wordt, dat de stad Jeruzalem niet eenmaal in de Koran wordt genoemd, maar door de hele geschiedenis heen altijd wel de belangrijkste heilige plaats van de Joden is geweest,zoals het feit dat op de plek van de Rotskoepelmoskee, ooit de Tempel van Salomo stond.Jeruzalem was nooit de hoofdstad van een andere staat dan Israël en al helemaal niet van een staat die nooit heeft bestaan. Terwijl Jeruzalem 700 maal in de Bijbel wordt genoemd, bestaat hierover geen enkele passage in de Koran.In Hebron hebben altijd Joden gewoond, behalve in perioden dat Joden uit dit gebied werden verjaagd. De hele regio- door de Britten het mandaadgebied Palestina genoemd- bestond eeuwenlang uit niets anders dan woestijn en uitgestrekte moerasgebieden.

  Palestina noit bestaat, Palestijns volk heeft nooit bestaan, zeggen Palestijnen zelf !

 4. Kortom: "joden" als volk bestaan niet (mening Paco) en "het Palestijnse volk" ook niet (mening Max)?

  Als beiden niet bestaan dan is er toch ook geen sprake van een conflict tussen "partijen"? Of simplificeer ik één en ander?

  Beetje een geval van "maar burgemeester, als Juinen niet bestaat dan bestaan wij toch ook niet?"(citaat wethouder Hekking in van Kooten en de Bie afleveringen Juinen)

Reacties zijn gesloten.