Jan Pieterszoon Coen was ook een illegaal


Hoe de fuck was Jan Pietersz. Coen?was een Nederlands koopman, boekhouder-generaal (1613), directeur-generaal (1614) en vanaf 1617 de vierde gouverneur-generaal over alle bezittingen van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) buiten de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.” Lees het verder op Wikipedia.org