Kabinet stelt in opdacht Koningin onderzoek naar competentie burger

Kabinet stelt in opdracht van de Koningin onderzoek in naar de competentie en functioneren van de burger in de Nederlandse democratie. Kan de Nederlandse burger nog wel kan functioneren in een democratie ? Speld.nl

Maak mij blij en geef reactie :D