rtlZ.nl gaat Nout Wellink & DNB slopen

RTLZ TV gaat Nout Wellink en de DNB slopen. Het is tijd dat zulke farizeeërs opstappen en echte mannen opstaan die de belangen van de burger actief gaan beschermen: quotenet.nl

3 gedachten over “rtlZ.nl gaat Nout Wellink & DNB slopen”

  1. Crisis vervolg.

    In mijn vorige commentaar heb ik geprobeerd in tegaan op het functioneren van Nout Wellink(DNB) als toezichthouder betreffende icesave.Ik tipte even het intervieu aan van de wereld econoom Jim Roger,deze sprak over:"De regeringen stelen belasting geld van de burger om (systheem)banken te redden", in Nederland is dat meer dan 32 miljard euro.Zeer vreemd was de uitlating van de eagon-woordvoerder eind januari-rtlz-nieuws-,eigenlijk hadden wij de staatssteun helemaal niet nodig,maar wij konden er van profiteren.Zeer duidelijk is dat de DNB(Nout Wellink)zijn bevoegdheden niet gebruikt of wil gebruiken,in het verhoor van de commissie De Wit herhaalde hij een aantal malen, wij zijn gebonden aan geheimhouding,..maar niet tegenover de minister van financieën.Er waren en zijn wel degelijk middelen en manieren om een tweede icesave en/of dsb-debacle te voorkomen.Nu betaald de burger het desfunctioneren van de toezichthouder indeze DNB(Nout Wellink).Jim Roger voorziet in navolging op de bankencrisis, landen falliesementen tengevolge van fout regerings beleid op financieël terrein.Eerlijkheidshalve is mijn opvatting dat we eigenlijk wel zonder ING kunnen, in navolging van Jim Roger zeg ik;laat ING maar zinken,dat scheelt in ieder geval per jaar meer dan 30 miljoen aan top bonussen. Binnen de bankwereld dient zo snel mogelijk een horizontale beloningstructuur te komen en exhibionistische hoge bonussen af te schaffen.Wouter Bos moet niet zeggen dat het niet kan, het kan wel als de regering maar ingrijpt. In de CAO's wordt ook te pas en te onpas ingegrepen.Indien topbankiers naar het buitenland worden overgeplaats,moet de lange belastingdienstarm de 90% maar toepassen, men valt toch wel onder de Nederlandse belasting wetgeving.

    D.M.Plante

    politie-burger-tv-commentanalist

  2. Het was verbijsterend te zien hoe Nout Wllink zich probeerde te verdedigen tegenover de commissie De Wit. Dit was een van de personen samen met Wim Kok die hun eigen straatje schoon probeerden te vegen. Het argument wat Nout Wellink naarvoren bracht; wij konden niets doen is al wederom achterhaald en gedegradeerd tot rasleugen.Ik wil dit graag uitleggen het betreft hier zowel het icesave-debacle als het omvallen van de bsb-bank.De Ijslandse icesave-bank had eerst aangeklopt in Belgie en Frankrijk, in beide landen is onderzoek gedaan en zijn diverse problemen ontdekt op grond van die diagnoses hebben de centrale banken icesave afgekeurd en de deur gewezen, zeer terecht. Hierna klopten ze op de dnb-voordeur,opgrond van warmwatergeiser,vissen en ijsberen heeft Nout Wellink de bankvergunning goedgekeurd en verstrekt, na dit klaaglied van Nout Wellink hield hij de commissie voor:"We zijn voorgelogen"(cytaat)De bovengenoemde uitlatingen zijn terug te zien in rtlz.nl verslag. Aangenomen dat er is gelogen,dan nog heeft Nout Wellink verzuimd datgene te doen wat nodig was en is een sollide controle uit te voeren. Ik stel dat iemand die een zaak(je)voor zichzelf wil beginnen door een bank strenger wordt gecontroleerd, dan dat de dnb heeft gedaan met icesave.Nout Wellink die per direkt af te treden,ook mede door zijn optreden zijn wij in de financieële crisis beland.Ook hij heeft van verre de crisis zien aankomen,was volledig op de hoogte van rommelpolissen en handel in gebakken lucht door Amerikaanse systheembanken,door de rommelhypotheken en vuile levenpolissen waardoor ing,eagon en meer van deze verzekeringsbanken-handelaren-in gebakkenluchtpolissen,al deze handel en wandel was en is bekend bij Nout Wellink.Hij heeft de gehele crisis die op ons af kwam verzwegen en de uitwerking die deze zou hebben achter gehouden.Ik zelf heb doormiddel van e-mail in de inhoud ervan laten weten aan Nout Welllink dat deze dient af te treden.Tevens heb ik mijn bedenking in de richting van de minister van financieën Wouter Bos.In het tv-intervieu van 24-01 stelde de wereld econoom Jim Roger het volgende; eerst de financieële crisis, hierna een landen crisis op financieel gebied voorbeelden:Spanje,Ierland,Letland,Griekenland(!),Portugal.Hij stelde wel belastinggeld wordt gebruikt om banken te redden,het kan goed fout gaan.Laat maar een paar banken omvallen dit zou niet verkeerd zijn.

    D.M.Plante

    politiek-burger tv-commentanalist

  3. Het zou eens tijd worden dat financieel journalistiek Nederland eindelijk eens vraagtekens gaan zetten bij de zogenaamde toezichthoudersrol die de DNB zou hebben? Toezichthouderschap houdt namelijk ook in dat je ingrijpt bij onoirbare zaken en dat is nou net iets wat Nout Wellink en zijn club niet heeft willen doen omdat ze bang waren voor hun eigen belangen (…en die van de andere grote klassieke banken).

    Organisaties zoals Independer, Radar en Kassa hebben meer de toezichthoudersrol gepakt en voor de consument veel meer betekent dan de traditioneel ingestelde DNB.

Reacties zijn gesloten.