WieoWie.nl

Wieowie.nl De zoekmachine voor personen. Kijk of je zelf kan vinden: Wieowie.nl en wat je daar tegen kan doen? Reputatie management noemen ze dat en als je daar aan wilt gaan werken is het meestal al te laat als je de schade probeert te herstellen. Negeren is het beste devies en vooral niet op in gaan of tegen ageren. Het handige van WieoWie is de selectie social tool en media. Het kan Handig zijn.

UPDATE: WieoWie heeft de gebruikers ervaring veranderd en je moet tegenwoordig inloggen om te zoeken:

  • Waarom registreren? ”Er zijn mogelijk veel (privé-)gegevens over jou op het internet te vinden en dit kan schadelijk zijn voor je reputatie. Met wieowie kun je deze gegevens vinden en beheren.”

Vooralsnog lijkt me sterk of je eigen info voor de buiten wereld buiten WieoWie kan beheren, sturen en laat staan veranderen, zonder de afzonderlijke website’s een voor een aan te schrijven voor verwijdering van belastende info.

Persoonlijk vind ik het niets en blijf de voorkeur houden om gewoon via Google te zoeken. En als je een specifieke naam zoekt, doe het zoekresultaten ”tussen haakjes”, zo al dit: ”Kees Nooten”

7 gedachten over “WieoWie.nl”

Reacties zijn gesloten.