Sluipende privatisering van de staat en feodalisering van maatschappij

De sluipende privatisering van de staat en feodalisering van de maatschappij. De moderne westerse samenleving begint karaktertrekken van middeleeuwse Europese samenleving te vertonen: een toenemende feodalisering en doorgeschoten privatisering, resulterend in de geleidelijke ontbinding van de belangrijkste maatschappelijke verworvenheid van de laatste eeuwen: de staat. Column Thomas von der Dunk in de Volkskrant