Flaraxin: Nieuw wondermiddel tegen kanker (VIDEO)

Flaraxin is een anti-kanker geneesmiddel van plantaardige oorsprong en is op oncologische aandoeningen effectief en het meest effectief is FLARAXIN in het geval van een kleine tumoren. Lees het op: sites.google.com/nocancerfoundationnl/waarom en oordeel zelf maar.
We hadden al Dr. Simoncini die kanker kon genezen met natriumbicarbonaat, Dr.drs. Wim. Huppes, MBA, internist, biotechnoloog, filosoof en schrijver van het boek ”We zijn de klos!” Die het met DCA (dichloorazijnzuur) doet, gewoon Chloorazijn tegen Kanker en wat dacht je van de Holmiumtherapie : Met een enkele prik kankervrij, die ook de landelijke bladen heeft bereikt en niet te vergeten Phyto-Therapy.
Voorlopig heb je weer genoeg te klikken, lezen en kijken om een alternatief te proberen voor een chemotherapie.

Hier onder enkele video’s van gebruikers van het nieuw middel Flaraxin die nu alleen te verkrijgen is in Rusland en Oekraïne.  En vergeet ook niet voor de veiligheid te kijken op het forum om de voor en tegen te lezen over Flaraxin: medischforum.nl – Flaraxin, wondermiddel dat kanker geneest of oplichterij?
8 gedachten over “Flaraxin: Nieuw wondermiddel tegen kanker (VIDEO)”

 1. Van Rooij Holding B.V.

  Van: Van Rooij Holding B.V.

  Namens deze, A.M.L. van Rooij als werkgever en als werknemer.

  ’t Achterom 9a, 5491 XD Sint-Oedenrode

  Gevlucht naar België en daar politiek asiel aangevraagd om door toedoen van Philips Haelthcare en burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode niet te worden vermoord.

  e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com

  Aan: Eric Drent .

  Persvoorlichter bij Philips.

  Tel: +31 40 27 83964 / Mob. +31 6 51 905 718

  E-mail: eric.drent@philips.com

  Geachte heer Drent

  In september 2009 heeft u als persvoorlichter de redacties van Het Echte Nieuws, de Sociale Databank Nederland en alle overige media over het 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) verklaard zijn van safety manager A.M.L. van Rooij door Philips bedrijfsarts H. Mol (Achmea-Vitale) in opdracht van en betaald door de koninklijk onderscheiden J. Oerlemans (directe leidinggevende van A.M.L. van Rooij) en het beëindigd zijn van de arbeidsrelatie van A.M.L. van Rooij met Philips Medical Sytems Nederland B.V. onjuist voorgelicht. Voor de feitelijke bewijslast lees bijgevoegd artikel "Persconferentie klokkenluider Van Rooij over Philips Healthcare" in het Echte Nieuws van 15 september 2009 (lees: http://www.hetechtenieuws.org/2009-09-15.php) in samenhang met ons laatste sommatieverzoek d.d. 29 juli 2010 aan de huidig hiervoor verantwoordelijke personen bij Philips Healthcare de heren R. Lucassen en J. Alfrink (lees: https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling… met bijlagen en deeplinks). Ondanks de nadrukkelijk sommatie om op 29 juli 2010 voor uiterlijk 18.00 uur daarop inhoudelijk te reageren hebben de heren R. Lucasssen en J. Alfrink, namens Philips Healthcare, daarop niet gereageerd.

  Als gevolg van uw foute voorlichting in september 2009 aan de Nederlandse Media zit werkgever Van Rooij Holding B.V. door toedoen van Philips Healthcare al vanaf 24 september 2007 met een 100% arbeidsongeschikte (geesteszieke) medewerker A.M.L. van Rooij opgezadeld die vanaf 25 oktober 2007 geen betaling van salaris tijdens ziekte van Philips Healthcare heeft doorbetaald gekregen en die geen recht heeft op een WIA-uitkering vanuit het UWV omdat J. Oerlemans (en daarna J. Alfrink) haar re-integratieverplichtingen tegenover haar safety manager A.M.L. van Rooij niet zijn nagekomen. De door Philips Healthcare daarmee tot op heden aangerichte schade bij Van Rooij Holding B.V., het Ecologisch Kennis Centrum B.V., en bij cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. loopt reeds in de tientallen miljoenen euro's.

  Ik wil u vragen om dit bericht, vergezeld met een eerlijk persbericht vanuit Philips Healthcare, naar alle Nederlandse en Belgische media te versturen.

  In afwachting van uw eerlijk persbericht hierover aan de Nederlandse en Belgische Media verblijven wij;

  Hoogachtend,

  Van Rooij Holding B.V.

  Voor deze

  A.M.L. van Rooij

  als bestuurder en als werknemer

  t Achterom 9a

  5491 XD Sint Oedenrode

  tel: 0031(0)413490387

  e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com

 2. Beste Sacha,

  Bedankt voor uw fijne reactie.

  Als lijsttrekker van De Groenen in Sint-Oedenrode (lees: http://www.sdnl.nl/groenen-ad-van-rooij.htm ) bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Maart 2010 heb ik heden strafaangifte gedaan tegen burgemeester en wethouders, de gemeentesecretaris, de raadsleden en de raadsgriffier van de gemeente Sint-Oedenrode voor de mede verantwoordelijkheid van de globale vergiftiging met Wolmanzouten. Betreffende strafaangifte vindt u onder de volgende deeplink: https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling

  Dat is werkelijke reden van het afsnijden van het e-mail verkeer.

  Met vriendelijke groeten

  Ad van Rooij

  Lijsttrekker van De Groenen Sint-Oedenrode
  http://www.sdnl.nl/groenen.htm

 3. ik vind het toch gek dat de gemeente Sint Oedenrode de e-mail blokkeert van de Heer van Rooij.

  het is misschien soms wel wat veel wat hij stuur.

  maar als overheid moet u e-mail als post behandelen, is nu ook bij wet geregeld of wordt geregeld met een handtekening.

  en als de gemeente de familie van Rooij blijft aanvallen met allerlei invallen, dwangsommen en andere bezwaarschriften moet Ad van Rooij er op kunnen antwoorden zelf per e-mail.

  misschien moet u de aanvragen van van Aarle ook maar per e-mail afhandelen. kan de gemeente zeggen, sorry we lezen ze niet.

  zijn ze weer een vervuiler uit de gemeente kwijt en wordt Sint Oedenrode niet alleen de mooiste gemeente maar ook de schoonste.

  medestander van Nederlands grootste klokkenluider, want eens wordt Nederland wakker geluid.

  Sascha S.

 4. Hieronder vindt u het antwoord van de gemeenteraad van Sint-Oedenrode op onze bovengenoemde vraag aan hen:

  —————————————————–

  ———- Doorgestuurd bericht ———-

  Van:

  Datum: 21 juli 2010 12:07

  Onderwerp: Ontvangstbevestiging Gemeente Sint-Oedenrode

  Aan: ekc.avanrooij@gmail.com

  Met uw e-mail richt u zich veelvuldig tot het gemeentebestuur. Dat is uw goed recht. De wijze waarop u tot op heden van dat recht gebruik heeft gemaakt vindt evenwel ergens een grens. De inhoud en de toon van uw geschriften, met name de volstrekte ongeremdheid die sprak uit de beledigende bewoordingen die u koos om uw aantijgingen richting gemeentebestuur en ambtenaren kracht bij te zetten, zijn thans aanleiding om voortaan anders met uw geschriften om te gaan.

  Derhalve zal op e-mailberichten van u in het geheel niet meer worden gereageerd.

  Dit bericht wordt automatisch gegenereerd om de ontvangst van uw mail te bevestigen. U kunt niet antwoorden op dit e-mail adres; de e-mail zal geweigerd worden.

  —————————————————-

  Voor meer informatie over de dekmantelbedrijven Gebr van Aarle en Smetsers in Sint-Oedenrode en de gemeente Sint-Oedenrode, bekijk de volgende deeplinks:
  http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
  http://www.hetechtenieuws.org/2007-07-23-b.php
  http://www.hetechtenieuws.org/2007-07-16.php http://www.hetechtenieuws.org/2007-07-20.php http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-30.php http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-27.php http://www.hetechtenieuws.org/2007-09-27.php http://www.platformherstelrechtsorde.nl/wp-conten

  Met vriendelijke groeten,

  Ecologisch Kennis Centrum B.V.

  Ing. A.M.L. van Rooij

  Hogere veiligheidskundige

  Tel: 0031(0)413490387

  e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com

 5. Duizenden (op komst zjinde) kankerpatienten in Sint-Oedenrode en omliggende gemeenten via de dekmantelbedrijven Van Aarle en Smetsers.

  Aan: Voorzitter, secretaris en alle raadsleden van de gemeente Sint-Oedenrode, zijnde:

  – P.M. Maas (CDA)(Voorzitter), e-mail: pmaas@sint-oedenrode.nl,

  – M. van Els (secretaris), e-mail: info@sint-oedenrode.nl

  – El Baidun-Kensdell (CDA), e-mail: elbaidun@cdabolwerk.nl

  – Frans van den Boomen (BVT-Rooi). e-mail: fransvandenboomen@bvtrooi.nl

  – Freek Glorius (VVD), e-mail: Freek@FreekGlorius.nl

  – Jan de Groot (DGS), e-mail: jamgroot@xs4all.nl

  – Janine Heisterkamp (Hart voor Rooi/PvdA), e-mail: jheisterkamp@hartvoorrooipvda.nl

  – Janneke van den Heuvel (Hart voor Rooi/PvdA), e-mail: jvdheuvel@hartvoorrooipvda.nl

  – Hans Hulsen (DGS), e-mail: hanshulsen@hotmail.com

  – W.H.A.M. Maas (VVD), e-mail: w.maas19@kpnplanet.nl

  – M. van Seventer (VVD), e-mail: m.vanseventer@chello.nl

  – W.H. Sporken (CDA), e-mail: w.sporken@chello.nl

  – M.M. van den Tillaar (BVT-Rooi), e-mail: tillyvandentillaar@bvtrooi.nl

  – Jan Verhagen (CDA), e-mail: j.verhagen26@chello.nl

  – Rien Verhagen (CDA), e-mail: m.verhagen37@chello.nl

  – P.A.M. Verkuijlen (CDA), e-mail: peterverkuijlen@hetnet.nl

  – Wilma Wagenaars-van Beers (VVD), e-mail: booh@xs4all.nl

  – Tom van Wanrooij (Hart voor Rooi/PvdA), e-mail: tvwanrooij@hartvoorrooipvda.nl

  – Jos Wijn (DGS), e-mail: j.f.m.wijn@kpnmail.nl

  Geachte, Voorzitter en Raadsleden,

  Mogelijk kunnen wij de duizenden (op komst zjinde) kankerpatiënten in Sint-Oedenrode en omliggende gemeenten, onstaan via de dekmantelbedrijven Gebr. van Aarle en Smetsers nog helpen als het dumpen van levensgevaarlijk afval in geïmpregneerd hout via deze dekmantelbedrijven nu stopt, lees hieronder: http://madbello.nl/?p=54199

  Mijn vraag aan de gemeenteraad van Sint-Oederode luidt om die reden als volgt:

  Bent u bereid om de productie van geïmpregneerd hout bij de dekmantelbedrijven Gebr. van Aarle en Smetsers onmiddellijk stil te leggen?

  Graag verneem ik voor 23 juli 2010 van ieder raadslid (volksvertegenwoordiger) antwoord hierop.

  Met vriendelijke groeten,

  Ecologisch Kennis Centrum B.V.

  Ing. A.M.L. van Rooij

  Hogere veiligheidskundige

  Tel: 0031(0)413490387

  e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com

Reacties zijn gesloten.