Het gevolg van Actio Popularis op kankerverwekkende carcinogene stof Chroom VI bij kinderen

hetechtenieuws1.gif

DEN HAAG / EINDHOVEN – Dhr. en mw. Heijmen haalden hun kinderen van school omdat de kinderen op het schoolplein in aanraking kwamen met giftig (speel)hout. Zij kozen ervoor om de kinderen tijdelijk op een andere school te plaatsen tot diverse juridische procedures afgehandeld zouden zijn. Dit gebeurde in overleg met bureau leerplicht en met instemming van beide scholen. Plotseling echter MOESTEN de ouders beslissen op welke school de kinderen zouden blijven en werden daarmee gedwongen om: … Lees het verder op : Het Echte Nieuws