Roetfilter : Zware aanslag voor het Milieu

Roetfilter : zware aanslag milieu. 120 kilo fossiele brandstof voor 1 filter, grondwaterpeil daalt, de productie van platinum voor het roetfilter van een zware vrachtwagen levert dan bijna evenveel milieubelasting op als de bouw van de vrachtauto. Dat levert schade op ver van ons bed. Augusoog.nl