Boutin vs Bush

De Franse minister van Volkshuisvesting Boutin zegt dat het mogelijk is dat Bush zelf achter de aanslagen van 11 september zit. RTL.NL Eindelijk zegt een hoog geplaatst iemand de waarheid en nu maar afwachten hoe ze daar mee omgaan. Het is in ieder geval ook op YouTube te zien, als is het natuurlijk hellemaal in het Frans.