De hele wereld vraagt zich af, waarom uitgerekend Arabische terroristen

Probeer je eens in de volgende situatie in te leven: Seks voor het huwelijk is verboden. Er zijn geen prostituees.
Alcohol is verboden. Bars zijn verboden. Televisie kijken is verboden. Internet is verboden. Sport, het stadion, feestjes enz.: allemaal verboden. Echtscheiding is verboden. Varkensvlees is verboden. Overal zand. Eten mag alleen met de rechter hand, terwijl je je achterste alleen met je linker hand mag afvegen (WC papier is verboden, alsof het leven nog niet gecompliceerd genoeg is). Scheerapparaten heb ben ze niet. Douches heb ben ze niet. Buitenlandse muziek is verboden. Radio is verboden. Gegrild wordt alleen ezelsvlees op kamelenmest. Vrouwen dragen jurken, die eruitzien als zakken en ze zijn altijd gesluierd. Iemand anders zoekt een echtgenote voor je uit. En dan vertelt iemand op een zeer overtuigende manier, dat je na je dood in het paradijs komt, waar je alles krijgt, wat je op Aarde niet hebt…

Nu begrijp ik het!! En nu hier onder het eerste fragment, die subtieler in gaat in de materie van geloof dan het hier boven is bescheven. Ingezonden door Robby V.

Mohammed is ontegenzeglijk een groot, maar eenzaam man geweest. Hij alleen maakte een nachtreis naar het paradijs en zag en beleefde in zijn eentje wonderbaarlijke dingen. Onder anderen een groot en rijk assortiment schokbestendige maagden, die na gebruik iedere morgen weer als maagd ontwaken. Hij zag enorme druiventrossen waarvan hij overwoog er een mee te nemen. Jammer genoeg deed hij dat niet. Het zou een mooi bewijs geweest zijn. Hij bracht ook een bezoek aan de hel .Weer eenzaam en alleen. Hij zag daar een vroegere vijand, die in die hel op handen en voeten rondkroop, terwijl zijn ingewanden achter hem aansleepten. En een vrouw die werd geroosterd omdat zij haar kat had laten verhongeren. Alleen zijn ogen zagen, eenzaam in grot Hira gezeten, aartsengel Gabriel die hem een beschreven zijden doek voorhield met de opdracht “Lees op in naam van Allah” Geen mens was er bij om bij dat lezen te helpen, want hij kon niet lezen . Alles wat hij zag, hoorde en beleefde moest hij in zijn eentje verwerken, geen tweede getuige was bij hem, geen metgezel ging mee naar hel en paradijs, niemand luisterde mee als hij zijn openbaringen ontving. Hij alleen ontving de openbaring dat de man 2 x meer waard is dan een vrouw, en dat het Allah’s wil was dat in in de moederschoot, een steeltje groeide en geen spleetje, wat de man levenslang het recht gaf zich boven de vrouw te verheffen.

Hij alleen vloog in de nacht van Mekka naar Jeruzalem. Niemand keek hem na bij zijn hemelvaart. Geen briefje liet hij achter, alleen een (versteende) voetafdruk, naar men beweerd! Geen dicipelen vergezelden hem tijdens zijn leven, geen doden wekte hij op, geen dove werd horend, geen blinde ziend, geen lamme ging weer lopen, niet een die van wonderen gebeurden.

Een wonder heeft hij wél gewrocht. Het wonder dat één eenzame man miljoenen mensen alles deed geloven wat hij zei te hebben gehoord, gezien en meegemaakt en wat nu word doorverteld met een stortvloed van Hadith’s, van lieden die zeggen alles persoonlijk uit Mohammed’s mond te hebben gehoord.

Deze column van meneer Th.G.Baalman verder lezen? Klik hier: Mohammed

Wie heeft er destijds tijdens de lessen Nederlands goed opgelet ?

Ik heb hier een vraagje:

Welke tijd is: ‘Ik zou nu mijn vrouw willen spreken’ ?

Is dit : – onvoltooid verleden tijd
– voltooid tegenwoordige tijd
– toekomstige tijd

? ? ?

ANTWOORD:

Het is geen van allen, het is … VERLOREN TIJD
Want zij luistert toch niet !!!!!  😆