Politieke dehumanisering van de maatschappij (AOW-partnertoeslag)

Ja natuurlijk. Wat we aan de banken hebben uitgegeven en dik verloren halen we gewoon terug op die oude pedofiele sukkels die met pensioen gaan en een te jonge vriendin hebben, jonger zijn dan 55.
Deze maatregels was al in 1995 aangekondigd en zou per 2015 ingaan, maar vanwege het gokken van bankiers en overheid en slapende politiek en instanties voeren ze het toch ietsje eerder in 2011, vier jaar eerder. Waardoor een grote groep mensen niet de tijd hebben gehad om daar zich voor te bereiden op dit gat van 72.000 euro, gewoon 600 euro per maand zo maar door je neus geboord. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid en spannender kunnen we het niet maken. Joop.nl + NU.nl

En pleeg je eindelijk zelfmoord of euthanasie om nog meer geld voor de overheid uitte sparen is het nog niet goed: Onderzoek naar zelfdoding na Netwerk-reportage
De overheid laat daar een grote besparing achterwegen als ze alle mensen in verzorging, bejaardentehuizen en ziekenhuizen die het leven moe zijn, toestemming en hulp te geven om hun saai, miserabel en pijnlijk leven te beëindigen. Tel uit je winst.

Klachten over het kabinetsvoornemen de AOW-partnertoeslag in 2011 af te schaffen kunt u voorleggen aan: de Tweede Kamer der Staten-Generaal of de Tweede Kamerfractie van een politieke partij naar uw keuze. Het postadres van beiden is: Postbus 20018, 2500 EA Den Haag. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.tweedekamer.nl of bellen naar: (070) 318 22 11. nieuwsbank.nl