Meer Noord-Holland en minder u!

De provincie terug naar de kerntaken? Ik heb maar een kerntaak: u kapotmaken. Dat kan ik niet alleen. Daar heb ik uw hulp bij nodig. Dus laat uw stem verloren gaan. Ik ben van de Partij tegen de Burger en daarom zeg ik: meer Noord-Holland, minder u!