Miljard AWBZ-premie niet aan zorg besteed

Dit is weer heel bizar. Of eigenlijk heel gewoon dat de politiek geld weegsluist voor andere doeleindes dan ze oorspronkelijk voor bedoeld waren, zo als in de jaren 90 met heel veel miljarden aan pensioenpremies hebben gedaan, toen ze dachten dat er toch teveel in kas van was. ”Het is heel merkwaardig dat dit gegeven zo weinig aandacht heeft getrokken in de pers en de media. In werkelijkheid bestaat er dus geen tekort bij de AWBZ als we kijken naar de premieopbrengsten.

AMSTERDAM – De overheid heeft in de jaren negentig miljarden guldens uit de kas van ambtenarenpensioenfonds ABP geroofd. Dit verklaart Jan van de Poel, van 1997 tot 2002 financieel topman bij het ambtenarenpensioenfonds: NU.nl