Stemmen op 22 mei

Wel of niet gaan stemmen op 22 mei? Mijn eerste gedachte was om wel te gaan stemmen en dat wel met een zo gezegde tegenstem, maar Barry Smit (actieve SPer) kan je wellicht op andere ideeën brengen: Ik ga niet stemmen! ‘’Niet uit desinteresse of luiheid, maar omdat het Europees parlement volgens mij een overbodig en disfunctioneel instituut is dat geen mandaat van het volk verdient. De Europese Unie zou mijns inziens een samenwerkingsverband van nationale regeringen moeten zijn, die worden gecontroleerd door nationale parlementen. Het optuigen van een pan-Europese fopdemocratie vergroot de afstand tussen het bestuur en de burger, zorgt voor schijncontrole waardoor bestuurders en ambtenaren gevoeliger worden voor lobbyisme, machtsmisbruik en corruptie.’’ Lees verder in de politiek.thepostonline.nl