De Belasting TIP 2013

De beste belangstinsaangifte tip van afgelopen jaren: Geef alle personen aan die van u afhankelijk zijn, en dat in de ruime zin des woords 😆

belastingaangifte

Via facebook.com/poentitie

Maak mij blij en geef reactie :D