Huisbezoek filmen betekend uitkering verliezen

Baas in eigen huis??? Uitkeringsgerechtigden die zichzelf willen beschermen tegen het controle-apparaat van de sociale dienst mogen het huisbezoek niet filmen of er geluidsopnamen van maken, dit op straffe van stopzetting van de uitkering: delangemars.nl