Wie ben ik?

Wanneer iemand je zou vragen een beschrijving van jezelf te geven en je krijgt een paar uur tijd om dit op te schrijven, dan zou je wellicht een lange lijst met kenmerken van jezelf maken. Wanneer we nu na afloop die lijst zouden doornemen, dan zou je hoogst waarschijnlijk ontdekken dat die lijst niets vertelt over wie je wezenlijk bent, maar dat ze uitsluitend een opsomming is van eigenschappen. Het zou m.a.w. een beschrijving zijn van de buitenkant, maar niet van diegene die deze eigenschappen bezit. En bij die ontdekking zou je alweer zien dat je je dus vereenzelvigt met een aantal eigenschappen. Wij vereenzelvigen ons zozeer dat we menen dat we die eigenschappen zijn. Over de drempel van dat bijgeloof komt onze wetenschap niet heen, zomin als onze godsdienst of onze filosofie. Lees verder: Lezing in St.-Martens-Latem door Wolter Keers