DeJaap.nl zoekt webloggers

DeJaap.nl is een nieuwe Nederlandse opiniewebsite die in oktober, tegelijk met Francisco van Jole’s DeJoop.nl, van start moet gaan. DeJaap.nl zoekt daarom met spoed: Webloggers (M/V) Vereisten:

– Geen politiek correct links fatsoensgedoe
– Geen PvdA/GroenLinks-mentaliteit
– Geen zurig duurzaamheid/allochtonensmulbos/consumentenman-type
– Kan Nederlands lezen en schrijven
– Is in staat leuke stukjes te tikken met daarin zinvolle hyperlinks
– Geen humorloze radicaal van het type HetVrijeVolk.com of GeenCommentaar.nl
– Begrijpt de noodzaak van niet politiek correcte leuke opinieweblogs
– Heeft op geen enkele wijze affiniteit met Francisco van Jole
– Is bereid onder eigen naam te publiceren


Lees en klik verder bij bbrussen.nl : Nieuwe opiniesite DeJaap.nl zoekt webloggers (M/V)

Of anders schrijf je in bij : dejaap.ning.com, De Medewerkers Forum

3 gedachten over “DeJaap.nl zoekt webloggers”

Reacties zijn gesloten.