Aan de Inspecteur der Belastingen

Het spijt me u te moeten berichten, dat het voor mij onmogelijk is te bekijken of ik mijn belasting voor 2008 nog kan betalen. Mijn financiële positie is zeer onoverzichtelijk geworden dankzij de toepassing van :

 De Arbeidswet, de Auteurswet, de Horecawet, de Beurswet,
 de Loterijwet, de Motorrijtuigenwet, de Warenwet, de Woningwet, de
 Drankwet, de Gezondheidswet, de Winkelsluitingswet, de Invalidewet, de
 Vestigingswet t/m de Ziektewet enz. enz. die op een weerloos publiek
 wordt losgelaten.

Door al deze verschillende wetten, ben ik zo terneergeslagen, uitgeput,
 uitgebuit, uitgewonnen, uitgetrokken en uitgeperst, dat ik niet meer weet
 waar ik aan toe ben, hoe ik moet zijn en of ik er nog wel ben.

Men heeft mij genoodzaakt te betalen voor Milieubelasting,
 Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Precariobelasing,
 Loonbelasting, Onroerendgoedbelasting, Overdrachtsbelasting,
 Staatsbelasting, Straatbelasting , Rioolbelasting, Grondbelasting,
 Wegenbelasting, Verzekeringsbelasting, Beursbelasting, Weeldebelasting,
 Gemeentebelasting, Dividentbelasting, Successiebelasting,
 Hondenbelasting, Vermakelijkheidsbelasting, en verder voor Tabaksaccijns,
 Benzineaccijns, Gedistilleerdaccijns, Zegelrecht, Registratierecht,
 Invoerrecht, Statistiekrecht, Reinigingsrecht en wat er nog meer aan
 rechten zijn.

Ik ben verplicht bij te dragen aan: WAO, AOW, AWW, WW, WWV, BTW en tal
 van andere weeën; alsook aan Ziektegeldverzekering, Ziekenfondverzekering
 en Autoverzekering..

Ik betaal Liggeld, Staangeld, Parkeergeld, Tolgeld, Sluisgeld,
 Schoolgeld, Inschrijfgeld, Lesgeld, Kijkgeld en Luistergeld.

Ik ben aangezocht of verplicht bij te dragen voor: Dierenbescherming,
 Vrijheidsbond, Kankerbestrijding Astmafonds, Nierfonds, Leprafonds,
 Kinderbescherming, Geheelonthoudersbond, Rampenfonds en het
 Begrafenisfonds enz. enz.

Er wordt druk op mij uitgeoefend om als steun te dienen voor: het Rode
 Kruis, het Groene Kruis, Het Wit-Gele Kruis, Het Oranje Kruis en een
 regenboog van andere Kruizen.

De regering en anderen die mij in haar naam regeren, hebben mij zo
 geregeerd, dat ik niet meer weet wiens eigendom ik ben.

Ik ben verplicht, verdacht, verhoord, ondervraagd, berispt, beboet,
 bekeurd, bestraft, bekeken, onderzocht, nagegaan,gecontroleerd,
 gezuiverd, ingesloten, uitgesloten, verwisseld, ontbonden, gecommandeerd,
 ingeschreven, uitgeschreven, doorgelicht, ingelicht, voorgelicht,
 opgelicht en heen en weer geschoven.

Ik heb tot nu toe mijn leven doorgebracht met het invullen, uitschrijven,
 overschrijven, halen en bekrachtigen en tekenen van formulieren.

Ik heb reeds honderden malen verklaard, dat ik ben geboren en ja, waar en
 wanneer. Maar men schijnt mij slecht te geloven, omdat men mij voor
 allerlei folteringen nodig heeft.
 Voor aktiecommitees, bonden, fondsen, verenigingen, clubs, instellingen,
 instituten, organisaties en stichtingen schijn ik een onuitputtelijke
 bron te vormen voor het verschaffen van G E L D en het bevredigen van
 iemands tegenwoordige en toekomstige wensen en behoeften van het
 menselijk ras.

Ik ben verplicht een Energie Keurmerk aan te schaffen voor als ik mijn
 huis wil verkopen.

Het enige wat mij nog aan het leven bindt, is mijn nieuwsgierigheid: WAT
 KOMT ER NOG MEER ??

Dat is dan misschien het betalen van milieuheffing op een biefstuk. Omdat
 het milieu vervuilt door de uitstoot van gassen door het rund.
 Dan voel ik door mijn klompen heen, dat de volgende stap zal zijn, dat ik
 straks verplicht ben een snuffelpaal aan te schaffen voor in mijn huis.
 Om mijn eigen uitstoot te meten en daarover ook milieubelasting te
 betalen.

Meneer de Inspekteur, zoals u ziet, kan ik tot mijn spijt mij nauwlijks
 nog veroorloven om te leven, laat staan om nog meer te betalen.

Hoogachtend,

Een uitgeputte en uitgeperste belastingbetaler

5 gedachten over “Aan de Inspecteur der Belastingen”

  1. En wat krijg je er voor terug.
    Nu kunnen we ook nog de bonus van de mislukte topmannen bij de grote banken ophoesten.
    Het is te gek voor worden.
    Aegon en Fortis om er maar een paar te noemen want ze doen het allemaal,zijn oplichters kijk naar de woekerpolissen die ze verkocht hebben.

    amai

Reacties zijn gesloten.