Nederland spaart voor niets (VIDEO EenVandaag)

Nederland spaart voor niets. Regering en DNB sporen ons aan aan om uit te geven of het weg te gooien in aandelen en risicovolle ondoorzichtige financiële papieren constructies ten bate van banken. Heeft sparen nog zin? De fiscus komt overal achter, zelfs achter je oude sok.

4 gedachten over “Nederland spaart voor niets (VIDEO EenVandaag)”

 1. verméénd….we stelen niet …we zijn niet onredelijk……ÁLs Je een kruis voor zijn smoelwerk houdt verdampt ie , vriendje van ballin en bende !

  Belasting ziet alles………?—-ehhehehe……Noú Nieúwtje …… Wij Òók !

  2006 Kunstmatig opgeklopte bedrijfscijfers in de kranten en het nieuws , wás geschoven met de boekhoudingen ….Hoge BNP !

  Bedrijfsleven , wetgeving en staat waren Van 1991 tot ca 2008 Meinedig en samenzwerend !

  Dát Hebben We Géwéten !

  Twee jaren dáár na …láág…..viérde jáár …balk van ellende …in 2009 …"nú hébben we écht reccesie , dé cijfers zeggen hét"……dús Nederland we gáán nóg méér bezuinigen ( code Vóór Nóg Méér Van U en Mij plunderen én U arm en Dus Machte lóós houden mét ons oude Armoede wápen , herr vérméénd Wás Al Dié járen áánwézig …

  Dé Ouderen Wéten Dát Dié bezuinigingen Van Vóor 1990 Al Aan de gang waren !

  Nú Wéét U Dus Dát Het , Inclusiéf Dè privatiseringen , plunderingen Waren Èn staatsterrorisme Mét Extreme Gevolgen !

  Óók begin 2006 …belasting pb51 spotje " we gaan het gemakkelijker voor U maken…we vullen alles alvast voor U in …..en als niet Goed Zegt U het maar"……Noú Dát Wás Hét Begin Vóor Mij Ván Drie Jáár Pogen Alles Weer Recht te zetten met Die belastingdienst , Die Me Chronisch en Constant Elk jaar té véél terug gaven en Niet reageerden Verder !

  Krijg Óp Eens in 2009 brief in de Bus …Bén een sléchte Búrger en Moét binnen tien dagen de drie jaren té veel terug betalen want anders ……Kreeg Gelijk Mét "omkering van Bewijslast" te Maken Ván Een of anere dronken ambtenár…. Om Dat Ik iets té laat Zou Hebben ingevuld "omkering bewijslast " Ooit ingevoerd Óm Zware Criminelen hún gelden af te kunnen pakken , Ná Onderzoek ,Na Veroordelingen en Uitspraken ….

  Nú dank zij bendelid ernst hirsch ballin Die Ons in 1991 búiten de bescherming Van de wetgevingen stelde , Ook Nóg Eens Elke idioot toestemming gaf Óm naar willekeur Die wetgevingen tégen Élke Arme Burger te Misbruiken Die Dát vodje té laat inleverde!

  Én Niét Enkel ÌK Moest Op Eens Veel Terug Betalen "Mét rente" …..900.000 Voordeuren Kregen in 2009 Éèn dwángbévél ….Téken Ván Niét Kunnen , In Dát jáár verdubbelde dé Woning verkoop in Mijn Dorp , De Huizenprijzen Zakten Met 12% En Meer !

  Máár dé ratten hádden hét vóór élkáár , hadden even drie jaar lang Vele Miljarden Óp Onze Bankrekeningen gestald Tegen Onze Wil in Wat Dan Onzichtbáár Wás in de Staatsbalans ÉN ze kónden een recessie aan kondigen

  …..Nóg Méér vóórdéél Wás 5,2 % rente die ze Áán rekenden Aan de Burger , béter Dàn Wélke bank in AL Dié járen …vérméénd en zijn bende ván verdriet !

  Púur Bédróg Púre Òplichting en Leugens !

  Dán déden ze Éèrder Al Mét dé politie Nóg Aan staatsterreur …..Dé Gevolgen Waren Dat in 2006 Zélfs de politie Gewetenswroegingen Kréég en Vermeldde Dát Ván de 4,6 MILJOÈN boetes Wegens Drie Km ….Ér Hóóg ùit 35.000 Máár Terecht Zouden Zijn Gewéést !

  Dé Personele Kosten Zúllen Astronomisch Gewéést Zijn !

  Misdaad tegen én onnodig geweld Vanwege de Onredelijkheden Òók !

  Dáár Bóven Óp Wás ér Nóg Zó Een Vetflikker…Dié de Politie áf Perste Óm boetes té scóren , gédwóngen zoéken Náár minimaal zo véél Slachtoffers …. ánders ontslag !

  Mede bendelid frits bolkestein zei in zijn verkiezingspraatje Voorjáár 2001 Nóg tegen de bejaarden Van Nederland Óp een Werkdag Om ca drie uur ´s middags "de misdaad neemt toe ér moet meer blauw op Straat!"…( Béjáárdenuurtje , Dát wist Dié ) Noú Dié Bejaarden in de Gordijnen en Keurig óp bolkestein en bende Stemmen.

  Hét Géwétenloze Opportunisme Én Manipúléren Van Onmetelijk Criminele Afmetingen !

  Èn hij loog Géén wóord ….Alle blauw lág Óók Óp Straat Óm Terrorisme te bedrijven tegen Het Volk……..Èn Indérdáád dé misdáád Nám òók toé Mét Reuzesprongen !

  Dán dé bezuinigingen Óp bezuinigingen Steeds Wéér de Ramptijdingen en bedreigingen , een staatssecretaris zei Nóg "Áls Ze hét niét meer Kúnnen betalen wórden Ze maar hoéren " !

  Één Véél Smeriger Gevolg Wás Dát ér 35.000 Ménsen Pér Jáár Extra Zich Ván Hét Leven Beroofden Dié de Terreur Niét Méér Aan Konden …Dán Wáren ér dé Terreurgolven Mét herkeúringen Nog Wáár Menig Een Ook Aan Stierf Tot en Mét Zélfverbrandingen Vóór Stadshuizen Aan Toé !

  Sínds 1991 ZIJN ÈR 800.000 Autochtóón Néderlandse Gezinnen Hét Lánd úit Gévlúcht !

  Dús Dié Rát Ván Een vermeend geméén lachen ?

  Kán Kórt Óf Láng Dúren Máár Misdaden Begáán Vanwege Terrorisme en Meineed Aan Terrorisme Vérjáren Niét….Dié Zál Héél Zéker Géén fijne oude dag Hébben ÉN Dán Láchen Wij Áls Een Goéde Oude Wijn Óp zijn lijk , Mét Smáák , Dráák Én Wráák Én Rénte Toé !

  Òndertússen Kúnnen We Nóg Véél Méér óver Dié Rát Vérzámélén !

  hém Goéd in dé Gáten Hoúdén ÉN ÁLLÉS ZIÈN !!!

  Máár Mét Vliegende Kanker Onder Zijn Hártkleppen Mét Hóogste Spoed Zou Ik òók Wél Té Vréden ZIJN !

 2. @Terrebel : 20.000 euro, dan ga je idd 1,2% belasting betalen.

  En dat de fiscus alles ziet is de laatste zinnetje die Willem Vermeend uitspreekt met een heel gemeen lachje. Natuurlijk ziet de fiscus niet alles en juist dat laatste zinnetje om de domme plichtgetrouwe burger angst in te boezemen.

  Al dat zwart geld van wiet verbouwende uitkering trekkers floreert als ooit te voren 😉

 3. Zag het item toevallig op TV vandaag. Het verlies geldt alleen voor mensen met meer dan een ton op de bank en dus voor "maar" 1,2 miljoen Nederlanders. Zoveel rijken kent ons land dus blijkbaar. En hoezo ziet de fiscus alles? Open maar eens een bankrekening in Zweden waar je je zwart verdiende geld op stort. Pas als ze fraude vermoeden je onderzoek plegen dan vinden ze wat…eh…oeps…zouden ze hier meelezen?

Reacties zijn gesloten.