Zaak Brussen toont gevaar internet onder controle van Openbaar Ministerie

De zaak Brussen toont gevaar van internet onder controle van het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie blijkt erg makkelijk om de verwijdering van informatie van het internet te vragen: Persbericht Piratenpartij Nederland

3 gedachten over “Zaak Brussen toont gevaar internet onder controle van Openbaar Ministerie”

 1. Het ware gezicht van Ernst Hirsch Ballin

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij onherroepelijke uitspraken in zaaknummer: 200408002/1 en zaaknummer: 200608899/1 zelf beslist dat de Staat der Nederlanden volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de totale vergiftiging van Nederland en haar 16,5 miljoen inwoners.

  De gevolgen van deze onherroepelijke uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn dat de Staat der Nederlanden biljoenen euro’s aan schadevergoeding zal moeten betalen aan de massale vergiftiging van haar 16,5 inwoners en hun eigendommen (roerende en onroerende goederen), waaruit miljoenen Nederlanders kanker zullen krijgen (het kankerverkrijgende proces dat heden in volle gang is). Om dat in de doofpot te houden heeft burgemeester P.M. Maas (CDA), als persoonlijke vriend van Bilderberger Minister-President J.P. Balkenende (CDA), van Vice-President mr. H.D. Tjeenk Willink (CDA) en Bilderbergvoorzitter Hare Majesteit koningin Beatrix van de Raad van State groen licht gekregen om A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen in Sint-Oedenrode, zijn Van Rooij Holding B.V., zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. en zijn Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ met de hulp van Philips Healthcare dat deel uitmaakt van het grote Philips concern (waarvan Bilderberger Gerard Kleisterlee president en bestuursvoorzitter is) en waar sinds 1 juli 2009 Bilderberger Jeroen van der Veer (voomalig president en bestuursvoorzitter van Shell) als commissaris in de Raad van Bestuur zit, arbodienst Achmea-Vitale (Achmea) en verantwoordelijk minister J.P.H. Donner (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid financieel te liquideren door:

  – A.M.L. van Rooij vanaf 24 september 2007 (heden bijna 3 jaar) door een door Philips Heathcare betaalde arts van arbodienst Achmea-Vitale voor 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) te laten verklaren zonder dat Philips Heathcare salaris tijdens ziekte heeft doorbetaald en zonder dat Philips Heathcare haar wettelijk opgelegde reïntegratieverplichtingen is nagekomen, waardoor A.M.L. van Rooij ook geen recht heeft op een WIA-uitkering vanuit het UWV dat onder politieke verantwoordelijkheid van minister J.P.H. Donner (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid valt. Het is hierbij goed te weten dat deze minister J.P.H. Donner (CDA) een CDA-partijgenoot is van Burgemeester P.M. Maas uit Sint-Oedenrode, voorheen minister van Justitie was en daarvoor staatsraad was bij de Raad van State onder aansturing van Vice-President mr. H.D. Tjeenk Willink (PvdA) en dat CDA-partijgenoot huidig minister E.M.H. Hirsch Ballin van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties daartegen niet strafrechtelijk laat optreden omdat hij dit alles eerder als minister van justitie (1989-1994) strafrechtelijk heeft afgedekt en later als staatsraad en als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dit alles bestuursrechtelijk heeft afgedekt;

  Voor feitelijke bewijzen zie de deeplinks in dit artikel: https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling

 2. En dan te bedenken dat de aanleiding van "onze minister van Justitie" was om computercriminaliteit (stelen en openbaar maken van gevoelige informatie) terug te kunnen dringen met dit wetsvoorstel en het uiteindelijk niets anders wordt dan een "censuurmiddel" wat blijkt uit één van de eerste zaken met Bert Brussen.

  Kortom: een wetsvoorstel wordt oneigenlijk ingediend ter bescherming van de overheid en niet de burger?

  It's still we the people, yeah right?!

Reacties zijn gesloten.