Urgente kindervermissingen op je site of weblog

ontv_logo.jpgNieuw in Nederland Amber Alert Nederland. Het mooie van deze dienst is dat het verschillende mogelijkheden heeft om het onopvallend op je site of weblog te integreren en pas tevoorschijn komt als er echt nood aan de man is : AMBER Alert Website Alert, Newsfeeds en  Beeldkrant. Zo helpt u de politie, maar we doen het natuurlijk voor de kinderen. Met AMBER Alerts vertoont u informatie over recent vermiste kinderen op uw PC, mobiel, website of beeldkrant/reclamescherm. De AMBER Alert Website Alert heb ik ook hier op madbello.nl gezet en je kan het zien hellemaal onderaan aan de rechterkant boven de Archives en Categories. Hierbij verschijnt er alleen een pop-up bericht op uw website wanneer er een kind wordt ontvoerd, de zogenaamde AMBER Alerts. Naar verwachting is dit niet vaker dan 10 keer per jaar. Het pop-up bericht kunt u zelf sluiten, of verdwijnt automatisch na 10 seconden. . amberalertnederland.nl

home_website.jpg

AMBER Alert Criteria

Een AMBER Alert kan door de politie worden uitgegeven in het geval dat het vermiste kind:
-jonger is dan 18 jaar;
-er direct gevaar bestaat voor het leven of kans op ernstig lichamelijk of psychisch letsel;
-er voldoende informatie is over het slachtoffer, zodat met een AMBER Alert de kans vergroot wordt dat de vermiste minderjarige gelokaliseerd kan worden;
-de minderjarige moet gesignaleerd worden in de NSIS-database.
De beslissing tot het uitgeven van een AMBER Alert ligt bij het Korps landelijke politiediensten.

Wat te doen als uw kind vermist wordt?

Blijf kalm, vraag aanwezige familieleden, vrienden of buren u te helpen.
Wanneer een klein kind vermist wordt, zoek dan eerst op plaatsen waar het kind gevaar loopt, zoals vijvers, sloten, de straat, gifkastje, en dergelijke, voordat u gaat kijken op plaatsen waar het kind mogelijk is, maar waar het geen gevaar loopt. Houd er rekening mee dat kleine kinderen zich soms ergens verstoppen en dan in slaap vallen.

Waarschuw onmiddellijk de politie in het geval dat:
het kind jonger is dan 12 jaar
het kind lichamelijk en/of geestelijk gehandicapt is
het kind directe medische zorg nodig heeft
het kind verdwenen is onder verdachte omstandigheden.

Blijf telefonisch bereikbaar en zorg dat de politie niet alleen de gegevens over de vermiste persoon heeft maar ook beschikt over uw naam, adres en telefoonnummer.

In gevallen waarin men kan aannemen dat het vermiste kind niet direct risico’s loopt is het verstandig eerst zelf pogingen te doen om het kind te vinden. Lukken die niet, waarschuw dan alsnog de politie.

Wat kunt u zelf doen?

Schakel anderen in om in de omgeving te kijken en om telefonisch te helpen zoeken bij familie, vrienden en kennissen. Vraag die personen op hun beurt mee te helpen zoeken.

Bekijk de kamer van het kind voor aanwijzingen, maar verstoor zo weinig mogelijk voor het geval de politie later de kamer wil onderzoeken.

Haal bij de politie de folder ‘Adviezen aan Achterblijvers’.

Om te kunnen zoeken is het noodzakelijk dat de politie kan beschikken over een goedgelijkende foto van uw kind. Geschikt daarvoor is bijvoorbeeld de meest recente foto die door een fotograaf op de school van uw kind gemaakt is. Wordt zo een foto niet regelmatig gemaakt, overweeg dan om een keer per jaar een goede portretfoto van uw kind te maken of te laten maken.

Uw kind op deze website

Wordt uw kind vermist en heeft u daarvan melding gemaakt bij de politie? Wilt u dat informatie over uw kind en een foto op deze website geplaatst worden?

www.amberalertnederland.nl

ontv_logo.jpg

2 gedachten over “Urgente kindervermissingen op je site of weblog”

Reacties zijn gesloten.