God heeft Homoseksualiteit Geschapen

god-voor-dommen.jpgWat lopen de CU en de SGP te zeiken ? Als het zelfs in het dierenrijk homofilie een natuurlijk en geaccepteerd verschijnsel is. Waarom niet bij mensen ? Of heeft God geen dieren geschapen ? Ik kom hier bij de conclusie dat die gene die beweren dat homofilie een ziekte is, in weinig worden zeggen dat hun eigen almachtig God, heilige Jezus, Allah een perverseling is met een zieke geest, dus gelovigen ook. DePers.nl maar de stelling is dat : God is pas echt gevaarlijk

Het geloof in God is vergelijkbaar met het naïeve geloof van kleine kinderen, dat volwassenen alles weten.  Amen !

2 gedachten over “God heeft Homoseksualiteit Geschapen”

 1. 2) Én Déze máátrégelen Zorgen ér Vóór Dat Dié Kindérén Úitéindélijk
  Gáán grijpén Wát Ze Nooit Vrij Krégen.

  – Ze wórden Dús Óm geboúwd Tót Vérkráchtérs.

  Vráág Máár Àán menéér weiss Hét Heeft Niéts Gehólpen
  hij Vérkrácht Vrouwén Én Kinderén Tóch!
  IS Hét Niét Zó Menéér weiss?

  De Gevolgen Zijn Òók Dat Men Niét Meer
  Onbezorgd Minnen Vrijen Lief Hebben Kán

  Áltijd vérdácht Door dé weissen Dóór Zich Zélf
  Ná Zó Een ópvoeding Altijd
  Oei Ik ben slécht Ik Wil Wát – Oei Ik ben een hoer Ik Behoefde Wát

  Dé weissen maken Ván Dèze Wéreld Èén HÈL
  Tévens vérkóópt menéér weiss Niét Àndérs Dàn Oud Vúil Ván eeuwén
  in èén nieúw jásjé Áls dé toékómst!

  Dè Stand Ván Kennis Óp Dit Moment is Dát Alle Joodse Kinderen
  Tussen Dé Leeftijd 0 NUL Én Viér Jáár Massiéf Sexueel Misbruikt
  Worden in familie in clan ÉN Gédwóngen Worden
  Hún Kindje Àán Dé leiders Áf té stáán
  Àls Kind hoertjés.

  Interviéwt U menéér weiss Dáár Ééns Óvér!

  PÙÙRSTÈ SCHÈINHÈILÌGHÈID GÈHÈÈL DÀT JÒDÈN-DÒM
  ÉN ZWÀÀRSTE CRIMINÀLITÈIT!

  Dé weissen Ván Déze Wéreld –
  Dè ÈNIGE KINDER PORNO PRODUCÈNTEN!
  DÀN DÈ BOÈKJÈS ÒNDER ZIJN BÈD NÒG!

  Bekijkt U Op Internet Dé Méterslánge Lijsten Ván joodse rabbis
  Die Gearrestéérd Wérden
  Óm Dát ze Kinderen Vérkráchtén en martelen.
  Dát is hún gélóóf.

  Ziét U Die talmud Én Dié torah ér Óp Ná –
  Poogt U Een Vertaling Ván Een Òngecensúréérde Versie té Bemachtigen –
  Èén Gróte Kinder PORNO ZÈÈ VÀN GÈWÈLD
  ÈN MISBRÙIK ÉN SLÀVÈRNIJ.

  Dát IS Één SÈKTE Dié Hun Éigén Kinderén Òók Vérsláven ÉN Gijzelen
  Mét Vérkráchtingen ÉN Gééstelijk Géwéld!

  ÈLke SEX Mét Wélke Lééftijd Dán Óók is Goéd
  Mits Ú Hét Mèt GOD Doét Én Liéfde Óók
  Úw Húidskleur Ùw Lééftijdén Ùw Formáát Úw
  Vérschíl Óf Óvér Één Kómst Géén Bézwáár
  Mits Mét Liefdé Én GOD Dán Maar in Vrijhéid Genóten
  Én Vrij Àán Gébóden Én Niét Gévráágd Noch bevólen òók
  Wánt Àndérs is Dát Vérkráchting
  Én Hét Einde Ván Dé Schépping Óók.

  web.me.com/aartliberty/NEWS/NEWS/Artikelen/2010/10/29_Extreme_censuur_op_joodse_scholen!.html

  Ik Voeg een link Toe naar een Artikel Dat een Beeld Geeft
  van islam Terrorisme via religie , staten en cultuur opgedrongen
  door middel van geweld tégen en Verkrachtigen Ván Kinderen
  van af Baby Leeftijden , Niét nóódzakelijk enkel maar
  Die van hén.Joden en moslims collaboreren ook massief
  met elkaar in deze Schanddaden.
  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=1116

  Als U Naar de Archiefpagina van Het Vrije Volk Gaat
  en "verkrachtingen" in typt ,krijgt U heel Wat meer Informatie
  over de Meer Ware Toestand in Europa.

  Archiefpagina http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=118

 2. De homovervolgingen zijn in eerste instantie een terreurwapen en door de joodse christendommen ingevoerd om weerstand en samenscholingen te breken…verdeel en heers in elke kinderaars en achter elke huisdeur daarmee.De pedofielenvervolgingen om Ouders en Families elke interesse in het vergaan en ondergaan van hun kindtjes te doen vergaan en nu zitten we met zeeen eenzame kindtjes en jongeren als alcoholisten drugsverslaafden en prostitueetjes van de joodse cultuur die met niemand durven spreken over de misdaden hén door dezen aan gedaan noch vinden ze bij wie dan ook hulp en bescherming.

  van een door staatsterrorismen (Nee niet China niet Iran) gesloten Website

  Samuel Heinemann

  Blog over Good and Evil , Ervaringenen Getuigenissen ,en Pogingen Bij te Dragen aan een Veiliger Wereld door Middel van Informatie te Publiceren Dat Fundamenteel Oorzakelijk Bron aan Alle kwaad Betreft.

  vrijdag 24 december 2010
  Censuur des Doods
  Respons op een Artikel van Aart Liberty over
  Extreme censuur op joodse scholen.

  Ja Die joden Hebben Niet Dóór Dat Kwaad Niet in Dé Schóónheíd
  Máár in De Harten Steekt Óns Àán Gedáán Àls Kind
  Én Zélfs Nóg Vóór Hét Léven Begint.

  Een Erfenis Van Láng Vérvlógen Doét Óns Nóg Stééds Beven
  Én Hébben We Óm Gelógen
  Néé We Wáren Hét Niét Dié JOOD Dé parasiét
  Dié Onze Kinderén Doodt Én Ànders Niét

  Máár Zó IS Hét Wél Gáát U Náár Dé Hél Mét Uw Gelóven òók
  En Láát Ònze Kinderén Mét Rúst Àndérs Zál Ik Zórgén
  Dat Ú òók Een Gelóóf Kúst
  Hét Ònze Én Dé Dóód.

  Zo Te Zién Zijn Die maatregelen Door Als Kind Sexueel Misbruikte en
  gemartelde Mensen Aan gelegd En Zéér Waarschijnlijk Door
  Dé Vóórgáánde generatie Van Dat geloof – sektegeloof –
  Maken Ván Een Kind Èén Brók Ángst Én Háát Òók
  Dáár Méé Ze béter diénen Dé Wéreld Op
  Té Laten Gáán in Róók.

  Ergo – Zuiverste Misdaden
  Tegen de Mensheid en Menselijkheid Via Kinderen.

  Dit Kan Niet bestáán Dit Mág Niét bestáán.

  Èén Klein Voorbeeldje – Naakte Lichamen – Man Vrouw Kind –
  Een Kind Kijkt ér Náár Én Twee Minuten later
  Speelt Het Weer Een Ander Spel –
  Kijkt Ergens Anders Weer.

  Zelfs Een Olifant Loopt Héél Dé Dág Náákt –
  Vloeit Dáár Misdaad Òf Verderf Úit Voort?

  Dé Mensen Dié Zó Opvoeden Zijn Allen Sexueel Misbruikt –
  ÉN Dè Zó Genáámde godsdienstregels Zijn Niét Anders Dan
  Louter Angsten Vóór Sexueel Geweld
  Èn Misbruik.

  ÉN Hoé Véél Hélpen Déze máátregelén ?

  NÍÈTS Wánt Dié Zélfde JOOD méneér weiss Vérkrácht Ze Tóch!

Reacties zijn gesloten.