2de Kerstdag 2007

hare-majesteit-beatrix-1.jpgWaar anders dan in Nederland hebben wij een tweede kerstdag ten behoefte van sociale aspecten. Een dag na de sidderende kerstrede van onze Koninklijke Hare Majesteit Beatrix Wilhelmina Armgard Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld. Urbi et Orbi in het teken van Egocentrisme en misschien de enige ware woorden aan het einde van de kerstrede : ‘Gerechtigheid groeit waar vrede is, en wie vrede zaait, zal gerechtigheid oogsten.’ MonkeyMan houdt een spiegel voor aan Hare Majesteit Beatrix.

Beatrix in het geweer tegen onverdraagzaamheid.

hare-majesteit-beatrix-3.jpg

Het is weer zover, we hebben een feestdag in Nederland en dan komen de hypocriete ratten weer uit hun paleis voor wat PR. Koningin Beatrix heeft weer een kerstboodschap geschreven voor het klootjesvolk.

Mevrouw heeft haar mond vol van de individualisering die doorslaat naar puur egoïsme wat afbreuk doet aan het algemeen belang. Sociale vaardigheden en medemenselijk gedrag kunnen door opvoeding en goede voorbeelden worden overgedragen. We moeten allen vrij zijn maar het is verreist dat we ons aan de wet houden.

hare-majesteit-maxima.jpgNou mevrouw van Oranje, dat zal u wel het beste weten als ik zo uw gedrag en familie bekijk. U bent een nazaat van een landverrader die de nazi’s wel prima volk vond en geen enkele steekpenning weigerde. Uw zoon heeft geen moeite met schoften zoals Videla die zijn tegenstanders uit vliegtuigen gooide boven de oceaan, zijn kant van het verhaal is immers ook belangrijk. Uw eigen gedrag is helaas ook niet veel beter te noemen. Als het om uw eigen portomonnee gaat heeft u zelf ook geen moeite om hele arme en kwetsbare mensen te laten creperen. Anders zou u als grootaandeelhouder van Shell wel iets doen aan de situatie in bijv. Nigeria waar mensen doodgaan aan longziektes door het affakkelen en onder tirannie leven door het corrupte regime wat u in stand houdt. Geheime ontmoetingen met uw Bilderberg clubje is uiteraard ook geen probleem, dat u zich “officieel” niet mag bemoeien met de politiek ach….

Uwe majesteit, u bent gewoon een hypocriete leugenaar die boven alles en iedereen denkt te staan. Alle pracht en praal en de hielenlikkerij van de media betekent helemaal niks, misschien bent u zelf in de illusie gaan geloven. De realiteit is gewoon dat u zoals een teek uw haken in deze aardbol heeft gestoken om de boel leeg te zuigen. Ondertussen probeert u iedereen te overtuigen dat u lief en aardig bent terwijl u in onze nek zit te graven, maar de stank is niet te harden.

Zoals u zelf al zegt alles begint bij de opvoeding, hoog tijd om uw familie eens onder toezicht te stellen voor uw misselijkmakende familiesyndroom.

Koningin Beatrix heeft in haar kerstrede van dinsdag de onverdraagzaamheid en naar egoïsme neigende individualisering aan de kaak gesteld.

,,Grofheid in woord en daad tast de verdraagzaamheid aan. Discussies ontaarden in verharde verhoudingen. In zo’n sfeer worden mensen al snel als groep over één kam geschoren en worden vooroordelen als waarheid aangenomen. Daarmee erodeert de gemeenschapszin”, waarschuwde de vorstin.

,,Naast gevaarlijk generaliseren is er nóg een ontwikkeling die onze maatschappelijke verbondenheid bedreigt. Individualisering die doorslaat naar puur egoïsme doet afbreuk aan het algemeen belang. Als we het zicht verliezen op wat ons allen tezamen aangaat, ondermijnen wij onze samenleving”, vervolgde ze. ,,Een maatschappij die in zichzelf is gekeerd, sluit ook de ogen voor de wijdere wereld, ontloopt verantwoordelijkheid voor gerechtigheid en miskent de noodzaak tot solidariteit.”

Angst en onvrede

We moeten aandacht opbrengen voor de angst en onvrede die bij andere maatschappelijke groeperingen kunnen leven, vindt Beatrix: ,,In wat een mens dierbaar is en heilig, ligt zijn grootste kwetsbaarheid. Voorkomen moet worden dat gekwetste gevoelens omslaan in wanhoop en agressie. Waar het op aan komt is dat grieven worden onderkend en ernstig genomen”.

Dat er verscheidenheid is, dat moeten we aanvaarden: ,,Die is nu eenmaal een gegeven. Van mensen kan niet worden verwacht dat zij allen hetzelfde denken, doen en geloven. Godsdiensten en politieke ideologieën krijgen met recht erkenning en vrijheid. Vereist is wèl dat allen zich houden aan de grenzen van de wet, hoe ze zelf ook in het leven staan.” Hoewel het niet altijd gemakkelijk is, sprak het staatshoofd, kan weerstand toch overwonnen worden door toenadering te zoeken tot mensen uit andere tradities en overtuigingen.

Sociale vaardigheden en medemenselijk gedrag kunnen door opvoeding en goede voorbeelden worden overgedragen, aldus koningin Beatrix verder: ,,Wie van kinds af vertrouwen meekrijgt zal ook eerder wantrouwen kunnen overwinnen en gemakkelijker anderen respecteren en ontzien. In de dagelijkse omgang vormen het rekening houden met elkaar, het oog hebben voor wat een ander nodig heeft en het aandacht schenken aan mensen met problemen het cement van een leefbare gemeenschap.”

willem-word-wakker.jpg

Bron: MonkeyMan  / lees meer: home.nl