LOL: PVV stelt kamervragen over @TimKuik’s internet censuur

Hulde voor de PVV en natuurlijk Bontes, Elissen en Van Bemmel.
Eens tijd dat de politiek die semi witte border kriminele en afpersers van BUMA/STEMRA en BREIN aan de kaak te stellen om al dat corrupte gelobby en juridisch misbruik en verkrachting van het rechtssysteem aan banden te leggen en natuurlijk die Tim Kuik die niets meer of minder voorsteld dan een uitgekots My Space account 😆 Via GeenStijl en ikregeer.nl

1: Bent u bekend met het bericht “RIP Internet: Brein = censuurdictator”? 

2: Deelt u de mening dat providers dwingen om websites te blokkeren censuur is en dat het
blokkeren van deze websites in strijd is met het recht op vrije toegang tot internet? Deelt u de
mening dat het blokkeren van websites ten koste gaat van de vrijheid van burgers, en dat dit
ook het geval is wanneer via deze websites onder andere auteursrechtelijk beschermd
materiaal gedownload kan worden? Zo nee, waarom niet?

3: Vindt u het niet vreemd dat Nederland zes euro investeert in vrije communicatie via internet
in andere landen terwijl in Nederland censuur wordt toegepast? 2) Zo nee, waarom niet? Bent
u bereid om minister Rosenthal te vragen dit geld alsnog in te zetten voor vrij internet in
Nederland? Zo nee, waarom niet?

4: Welke stappen gaat u ondernemen om te voorkomen dat providers in de toekomst gedwongen
kunnen worden om websites te blokkeren? Indien u niet van plan bent stappen te ondernemen,
kunt u dan aangeven waarom u dat niet van plan bent?

5: Indien de getroffen providers schade ondervinden van de uitspraak van de rechter doordat
abonnementen worden opgezegd, bent u dan bereid deze providers te compenseren wanneer
de uitspraak van de rechter vernietigd wordt? Zo nee, waarom niet?

6: Bent u tevens bereid de aangenomen motie tegen een downloadverbod 3) uit te voeren en
zodoende met maatregelen te komen om het legale aanbod te bevorderen?

7: Hoe beoordeelt u de uitspraak van de Nederlandse rechter wanneer u deze vergelijkt met de
uitspraak in de zaak Scarlet/SABAM van het Hof van Justitie waarin staat dat providers het
internetverkeer van klanten niet hoeven te filteren op auteursrechteninbreuk?

2 gedachten over “LOL: PVV stelt kamervragen over @TimKuik’s internet censuur”

Reacties zijn gesloten.