Het Christelijk onfatsoen van Mariska Orbán

Het gaat om de een open brief die Mariska Mariska Orbán, redactrice van het Katholiek Nieuwsblad aan VVD-Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert. Hier de openbrief en hier Mariska Orbán over de openbrief.

Update: Orbán heeft spijt van verkeerde inschatting – katholieknederland.nl

Harde les: geef nooit ’n beetje privé prijs om ’n reactie nader te duiden – wordt keihard misbruikt!! #misselijkmakend http://bit.ly/bGbVSpless than a minute ago via Echofon

Ik weet niet wat er met die katholieken aan de hand is. Ze bedienen zich van de ene walgelijk praktijk na de andere, met de meest obscure gedachtekronkels om het aan de man te brengen.
Zo als Aartsbisschop André Léonard dat vindt dat berechting van pedofiele priesters niet noodzakelijk het evidente en adequate antwoord is: “Willen de slachtoffers echt dat een priester van 85 jaar oud nu opeens aan de schandpaal genageld wordt, publiekelijk zwartgemaakt wordt” Ik zeg rond ja! Aan de schandpaal met vieze pedofielen, het zal ze leren om aan kinderen te zitten en een les voor anderen.

En laat staan die walgelijk actie van de hulpbisschop De Jong, zo maar ongevraagd spam te sturen om zijn misplaatste mening op te dringen. Zal ik mijn mening over hem spuien en dat met een brief begeleid met baksteen door zijn Synoden heen jagen, achterlijk mongool!

@MariskadeHaas Laat je iedereen dan ook even weten dat ik je (na lezen v brief) beleefd heb gevraagd niet tot publicatie over te gaan?less than a minute ago via Echofon

Steun voor VVD-politica na open brief

‎
RTL Nieuws.nl - In de brief haalt hoofdredactrice Mariska Orbán persoonlijke ervaringen van de VVD-politica aan om haar punt te maken tegen abortus. Zo zinspeelt Orbán op 

Wijvenstreken in het abortusdebat‎ - Nieuwslog
VVD-politica: Anti-abortus-brief ‘misselijkmakend’‎ - Kerknieuws.nl
VVD’er Hennis woest over open brief KN‎ - Nederlands Dagblad

“Aartsbisschop pleitte enkel voor wat menselijkheid”

‎
Het Belang van Limburg – De aartsbisschop zou niet de indruk hebben willen geven dat er geen klachten meer kunnen worden ingediend tegen pedofiele priesters. 

Léonard vraagt ‘menselijkheid’ voor bejaarde pedofiele priesters – Het Nieuwsblad
‘Vervolg oude pedofiele priesters niet’ – Kerknieuws.nl
Léonard: niet alle pedofiele priesters berechten – Knack.be 

4 gedachten over “Het Christelijk onfatsoen van Mariska Orbán”

 1. Noú Áls hét óm Dié tekst op 1:54 gáát , Zié Ik Een Bégrip Vóor Én Béroép Óp Ménselijkheid.

  Àppeléren Áán Menselijkheid , Iemand Herinneren Áán iets uit Eigen Leven Kan Nog Wel Eens tot Gevolg Hebben Dát Iemand Beseft Dát ér Nóg Meer Mensen Béstáan Dié Lééd Kennen , Óngeluk Én Oók Gelukkig Willen Zijn.

  Zó Een Àppel Kan Soms Mensen Levens Redden.

  Tén Ene Wáár IS Dié Jeanine Hennis-Plasschaert Dán méé bézig Dàt ze Zúlk Ápellérend Bericht Krijgt?

  Zál Toch Niét De Nieuwe mengele Zijn Mag Ik Hopen?

  Dé Nieuwe Renfiéld Ván Dé sionistezwijnen?

  Én Tén Andere Zijde – Hoé Komt Dié Kennis Van háár Zéker Blijkbáár zéér zorgvuldig privé gehouden levenslééd Dán Ván Dáán?

  Dát Hád zij ZÈLF Tóch AL Lang politiék óm gezét in goud en een kiezertje méér mét bedrog Dán?

  Wéét , en Jeanine Hennis-Plasschaert is Blijkbaar een dom méélopertjé ér in , Dat De bevolking Door Decennia Láng Ráciaal Terrorisme Àl Geslónken IS Ván dé Ná oorlogse 5,5 Miljoén Náár 2,1 Miljoén.Dóór Raciaal Terrorisme Ván sionisten Dié in Kinder Kélen Pisten.

  Dát in Àmerika Wáár zé Òók Al dé scéptér zwaaien er AL 50 Miljoén Kinderén GÈ ÁBO Téérd ZIJN Dóór sionistische óverheidsmáátrégelén!Realzionistnews.com

  Dé sionisten Échter Dié némen Géén kwikspuit ,Géén Baarmoederhals KÀNKÈRSPUIT , Géén heroinéspúit Óp de schoolréisjés , mártelen hún eigen kinderen Niét Zó Als de Onze Óp Dié schoolreisjes.ZIJN Niét vérslááfd Áán tabak ,alcohol( Epidémie),heroine,ghb(Epidemie Nú)lsd en medicijnen(Epidemie) Dié ze Ónze Kinderen Wél in de Keel Tráptén.

  Dié Stelen Àl Ons Géld en Kan Men Ook Geen Kinderen Nemen.

  Vermenigvúldigen zich ´Dáár Wórdt Menig Diérsóórt Já Loérs Óp .Dát Verhúllen ze Dóór falsificaties,bedrog in de Databanken,Vérzwijgen,De Aantallen Bij Ander Volk Bij schrijven Áls Zijnde Niét sionisten,áfleiden Mét Rámpen en Doomscenarios, Angstige vóórspellingen , verspreiden én véróórzáken Ván Háát Én Géweld, Én Óver Anderen Dán zij eindelóós kánkéren op Die tv en Kránt.

  Hoé Komst Hét Dat Hiér Júist Ván Dié vultures aan tafel úitgénódigd ZIJN ÀLs enigén …Òpzetjé Nét Àls Mét Hermánús Ván Veen En dé 2000 sionistenmails vérkócht Áls bedreigingen Ván "géváárlijke PVVers Dié péchthóld Én Dié cohen en zijn Géváárlijke Méúté?

  Èn Dán Hét Christendom ér Bij halen.

  Áls Áfleiding Ván hún Nóg Véél Èrgere Schánddáden Óp Dé Lagere schólen Dié sionistenrátten Áls cohen.

  Hét Vaticáán Bésmeúren ze Al Sinds Medio 2009 Na Dát ér Wereldwijd Aangiften En Waarschuwing Wás Gedáán Óver Dé Sméérpijperijen Dié Dié sionisten ZÈLF ZÈÉR VÈÈL ÈRGER ÈN ZÈÈR VÈÈL MASSALER Óp Dé schoolreisjés Mét De Kinderén Ván de Vólken úit vráten.

  Één Ván Dé Òórzáken Dát ér NÚ Nóg Máár 2,1 Ván Dé 5,5 Miljoén Néderlándérs Óver Zijn Dé Rést Búiténlánder Én Zwijn!

  Wát Walgelijk Van Een Briefje Goéd Bedoéld rél schoppen voór winst Én Dé Rámp Zó Wétende links láten liggen!

  Én Wánnéér Gáán Dit Sóort Àchtérlijké Móngólén Dán Noú Ééns Áán Dé Schándpáál?

Reacties zijn gesloten.