Beslist.nl

Beste Heer/Mevrouw

Met interesse heb ik uw pagina www.madbello.net bezocht en zag het grote aanbod voor relevante links van online shops en vergelijkingssites.

Beslist.nl is een vergelijkingsite die meer dan 1 miljoen producten ter vergelijking aanbiedt. Wellicht een aanvulling voor uw site om uw bezoekers de mogelijkheid te bieden om relevante producten te vergelijken op beslist.nl. Indien u hiermee instemt dan vragen wij u vriendelijk om de volgende link te plaatsen: www.beslist.nl

Link: www.beslist.nl

Naam van de link: www.beslist.nl

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking 🙂

Met vriendelijke groet,

Gavin van de Grift
Beslist.nl

9 gedachten over “Beslist.nl”

  1. @ Renesmurf : Bij mijn ook niet, maar toch !

    @ Pluisje : Je vraag je af hoe ze bij mijn komen ? .net heeft niet meer dan een paar bezoeker per dag, van uit mijn gezien niet een mailtje waard toch ? Wel een item 🙂

  2. Dat heb ik uiteindelijk wel gedaan en een voorbeeld van de 100de mailtjes die ik binnen krijg, wat moet je er mee, maar niet minder leuk toch !

Reacties zijn gesloten.