Beslist.nl

Beste Heer/Mevrouw

Met interesse heb ik uw pagina www.madbello.net bezocht en zag het grote aanbod voor relevante links van online shops en vergelijkingssites.

Beslist.nl is een vergelijkingsite die meer dan 1 miljoen producten ter vergelijking aanbiedt. Wellicht een aanvulling voor uw site om uw bezoekers de mogelijkheid te bieden om relevante producten te vergelijken op beslist.nl. Indien u hiermee instemt dan vragen wij u vriendelijk om de volgende link te plaatsen: www.beslist.nl

Link: www.beslist.nl

Naam van de link: www.beslist.nl

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking 🙂

Met vriendelijke groet,

Gavin van de Grift
Beslist.nl

Reageren met je Facebook:

MADBELLO
Geschreven door de Web Connector, Watcher, Goeroe, internet expert en margeblogger. Gewoon een Haagse/Italo dyslectische allochtoon die het leuk vind om te internetten. Voor contact kan je me het beste mailen naar:
madbello@gmail.com
MADBELLO on EmailMADBELLO on FacebookMADBELLO on FlickrMADBELLO on GoogleMADBELLO on InstagramMADBELLO on LinkedinMADBELLO on PinterestMADBELLO on TumblrMADBELLO on TwitterMADBELLO on VimeoMADBELLO on WordpressMADBELLO on Youtube

9 gedachten over “Beslist.nl”

  1. @ Renesmurf : Bij mijn ook niet, maar toch !

    @ Pluisje : Je vraag je af hoe ze bij mijn komen ? .net heeft niet meer dan een paar bezoeker per dag, van uit mijn gezien niet een mailtje waard toch ? Wel een item 🙂

Maak mij blij en geef reactie :D