Uw Auto op Water laten Lopen ?

water-car.jpg 

auto-op-water.jpg

Bij brandstofbesparing denkt men meestal aan een kleine auto en/of de auto vaker laten staan, dus minder rijplezier. Dat is allemaal niet nodig, want iedereen kan zijn/haar auto gedeeltelijk op water (H2O) laten rijden om brandstof te besparen.
Tja ! Zou het waar zijn ? Of weer een van de vele HOAX’s. Lees, kijk en klik maar zelf verder carfunbox.nl en hier onder krijg je als je aanmeld.

http://www.carfunbox.nl/wcp de verborgen website.

http://www.carfunbox.nl/wcpsg de introductie pdf.

Introductie video


Meer details hoe het werkt


Meer voorbeelden hoe water kan gebruikt worden voor energie en stroom


Nieuwsgierig ? Koop dan het boek : carfunbox.nl

ecover2.jpg

Via het ZapLog.nl