Update demonstratie SIOE Nederland

Stop Islamisation of Europe. Amsterdam staat demonstratie tegen islamisering toe Elsevier.

Zaterdag 26 januari 2008, om 13.00 uur op De Dam te Amsterdam ! Wijziging verzamelpunt

WE ZIJN HET ZAT, WE HEBBEN ER GENOEG VAN ! * Vrijheid van Meningsuiting * Vrijheid van Expressie * Stop de politieke correctheid * Geen politiek correcte dictatuur * Stop de bouw van moskeeën * Democratie geen theocratie * Geen sharia * Stop de islamisering van Nederland, van Europa. GENOEG IS GENOEG ! SIOE Nederland

12 gedachten over “Update demonstratie SIOE Nederland”

 1. Imams, staatsambtenaren en infiltranten uit Turkije en Marokko: Tweedeling van Nederland!

  Tweedeling begon toen de eerste Moslims binnen waren. De samenleving was één maar is door de Islamitische massa-immigratie in tweeën gesplitst. Zolang huidige beleid met grote lijnen intact blijft, zullen de problemen alleen verergeren en blijft de immigratiekraan openstaan waardoor er een bom gelegd wordt onder onze samenleving en de verzorgingsstaat niet te handhaven is.

  Omdat Moslims volgens hun religieuze politiek zich niet mogen mengen met de westerse culturen, is integratie per definitie onmogelijk. Westerse samenleving proberen te combineren met de mohammedaanse doctrine is een onbegonnen werk. Dat het afwijzen van westerse normen en waarden centraal staat in de Islam, heeft grote implicaties. Hiermee wordt het aangegeven dat het Moslim doctrine de oorzaak van huidige tweedeling is! Dit staat vast. Islamitische strijders die gesteund zijn door de corrupte politiek, vechten in feite voor een nieuwe dictatuur. Deze Moslims zullen hun politieke stelsel nooit hervormen. 140 miljoen Christenen en circa 57 miljoen andersdenkenden die in 35 Moslimlanden wonen en de oorspronkelijke bewoners zijn van die landen verwachten hiermee geen veranderingen.

  In Nederland, overal in de wijken zijn er fundamentalistische kolonisten actief: imams, gestuurde infiltranten en andere staatsambtenaren van Turkije en Marokko zijn bezig om jonge mannen en vrouwen te opleiden!

  Ze stellen onomwonden dat Nederland moet worden overgenomen. Sterk georganiseerde Turken en Marokkanen zouden nieuwe instroom te bevorderen via: hun bruiden uit een islamitische land halen, creatie van een gesloten maatschappij waarin uitsluitend via TV schotels gekeken wordt naar eigen staatspropaganda, eigen scholen oprichten, moskeen bouwen. Op die manier wordt er een nieuwe bevolking gevormd die heel snel in aantal toeneemt. Ondertussen is het aantal moslims in Nederland explosief gegroeid. De vele kolonisten uit Marokko, Turkije, noordelijk Afrika en het Midden-Oosten doen ook het aantal illegale moskeeën en korancursussen. De moskee als politieke arena, waarbinnen zich diverse krachten manifesteren. Het is bizar dat gemeentes en centrale overheid de moskee hebben gekozen als gesprekspartner voor hun beleid. Juist daar laat de politieke islam het meest nadrukkelijk van zich horen. Turkije met haar staatsislam, Diyanet, het Presidium voor Religieuze Zaken, is het gevaarlijke staatsorgaan dat is belast met de zorg voor het Turkse nationalisme. De Diyanet is dus een omvangrijk staatsorgaan, een religieuze leger, groter dan de Nederlandse leger en politie bij elkaar.

  De activiteiten zijn in principe gericht op de hele bevolking, want de islam wordt gezien als een belangrijk element van de gemeenschappelijke Turkse identiteit. De Diyanet is inmiddels ook werkzaam in landen waar grote aantallen Turken als immigranten binnengedrongen zijn, zoals in Nederland. Deze grote leger zou in Nederland Turkse etniciteit versterken en assimilatie tegen te gaan…! In Nederland zijn zodoende inmiddels vele duizenden militanten van deze organisatie werkzaam: het totale aantal personeelsleden betreft ca. 98.000.

  De Turkse en Arabische indoctrinatie speelt nu op alle maatschappelijke vlakken en begint met het onderwijs waar de aanpassing aan de Nederlandse cultuur doodgezwegen wordt, gevolgd door de massahysterie van herkomstlanden machthebbers die afwijkende meningen gaan bestraffen. Honderden duizenden TV schotels en massa militanten die op de aparte islamscholen, stichtingen en moskeen actief zijn vormen een grote gevaar. Nu nog meer mensen worden blootgesteld aan de staatspropaganda van moslim regimes, bovendien wordt anti-Nederlandse indoctrinatie als eigen cultuur opgedrongen. Andersdenkenden zijn in het Midden-Oosten en Noord_Afrika een minderheid, vaak achtergesteld, onderdrukt of zelfs het doelwit van geweld. Veel mensen die niet Moslim zijn, voelen zich niet meer thuis in hun eigen land. Moslims hebben overal meerderheid gekregen en oorspronkelijke bewoners worden in de rol van vreemdeling geduwd, hoewel ze tot de oorspronkelijke bevolking behoren, net als in Nederland.

  Vraag is waarom kunnen de 140 miljoen Christenen die in 35 Moslimlanden wonen en de oorspronkelijke bewoners zijn van die landen hun eigen geloof niet mogen uitoefenen, hun kinderen geen christelijke namen geven, geen radio en tv uitzendingen in eigen taal volgen, is dit democratie? Turkije, Soedan, Pakistan, Marokko en Egypte moeten stoppen met de Christenen te terroriseren! De oorspronkelijke bewoners van huidige Turkije en veel Arabische landen hebben tot op heden geen rechten, terwijl dwaze EU politicus Moslims helpen met de bouw van grote Moskeen, volgen van islam lessen en creatie van Turkse – Arabische enclaves binnen Europa. In Turkije en omtrent Midden-Oosten zijn de afgelopen eeuw wellicht miljoenen christenen vermoord of gedeporteerd. Al die tijd deed de wereld de oogjes dicht. Men mocht hier niets over zeggen. In Moslimlanden worden christenen onderdrukt, dan ook hier in Nederland geen moskeeën. Er zijn nu meer dan genoeg moskeeën. Als wij in islamitische landen geen kerken mogen bouwen, ja als zelfs christenen worden vermoord omdat ze christen zijn, dan mogen jullie hier ook geen nieuwe moskeeën bouwen. We hebben zelfs niet zoveel rechten als de Moslims in Europa! terwijl wij de oorspronkelijke bewoners zijn, Mensenrechten in moslimlanden bestaan gewoon niet…

  Nochtans verbieden de Nederlandse beleidmakers en elke regel van goed fatsoen dergelijke praktijken. Opvoeding door geschiedenis vormt de basis voor een democratisch maatschappij. Nochtans weigeren alle Islamitische landen zich ook maar enigszins hiernaar te conformeren en leggen wij hun massale instroom geen strobreed in de weg.

  We mogen nu al van geluk spreken als de vrede in Europa bewaard blijft. Maar met de gaande krijgen de moslims steeds meer macht In Nederland. Grote delen van sommige steden zijn al etnisch anti-Nederlands. PVDA leider praat nu over "de boel bij elkaar houden", hiermee suggereert hij dat er wel degelijk gevaarlijke etnische conflicten aan het ontstaan zijn, maar tegelijkertijd wilt hij geen immigratiestop. De grondslag van deze gevaar, instroom van nog meer Moslims wordt gezien als de toekomst van PVDA. "bij elkaar houden…" is geen oplossing. Cohen's boel bestaat uit grote groepen die etnisch onverenigbare kernelementen hebben, ze groeien steeds uit elkaar. Dan hebben we straks hier ook zo maar Libische toestanden, grote onlusten of erger, burgeroorlogen. De kritische grens is voor de moslimbevolking in Nederland bereikt. Kappen met verdere immigratie en mogelijkerwijs het radicale deel terugsturen naar land van oorsprong. Nu kan het nog zonder bloedvergieten.

 2. Het doel van de Islam is volledige onderwerping aan onderontwikkelde Moslims. De Koran leert een paradijs door slaafs te gehoorzamen aan criminele Moslimleiders en een eeuwigdurende brandende hel voor de ongehoorzame criticus.

  Men hoeft de Koran maar open te slaan om te begrijpen waar die agressie en onderdrukking vandaan komt. Vernederende beperkingen voor niet-Moslims zijn vastgelegd in de islamitische politieke ideologie die gebaseerd is op allerlei verzonnen verhaaltjes van onderontwikkelde massa Moslims.

   De christelijke kerken, alle politici en de media kennen deze feiten, maar gaan door met het systematisch bagatelliseren, negeren en verzwijgen van deze feiten. Onder druk van terreur en propaganda denken zij dat ze daardoor sociale, politiek correcte mensen zijn.

  Alle kritiek op deze minderwaardige discriminatie, vastgelegd in de islamitische cultuur, van andersdenkende minderheden hebben ze verdraaid tot discriminatie tegen Moslims. Zij hebben zich met alle macht ingezet om islamcritici dusdanig te demoniseren, zodat ze nu zelf met de rug tegen de muur staan. Ze kunnen nu zelf geen kritiek op de minderwaardige behandeling van “ongelovigen” onder de Islam meer leveren omdat ze dan hun eigen geloofwaardigheid in diskrediet brengen.

  In het west – Europa is het Moslims al gelukt om de viering van het kerstfeest, Sinterklaas etc,..inclusief de plaatsing van kerstbomen, op scholen en in verschillende instellingen te verbieden omdat dit 'beledigend' zou zijn voor de razendsnel groeiende Moslims. Moslims willen domineren: grote gemeenten introduceren halal – haram toestanden, nieuwe machthebbers, islamitische wethouders belemmeren nu al niet- islamitische activiteiten…Op scholen waar zij inmiddels in de meerderheid zijn, wordt steeds meer de Islamitische ideologie ingevoerd. Lesuren worden aangepast om Moslims in apart daarvoor gecreëerde gebedsruimtes te kunnen laten bidden. Vlees dat voor de lunch bestemd is moet 'halal' zijn. Zelfs geschiedenisboeken moeten worden aangepast omdat de Moslims vinden dat hun landen en cultuur beter is dan Nederland.

   Daarbij krijgen ze hulp en instemming van het grootste deel van de gevestigde politieke orde, met name van socialistische en Christen-democratische oude garde.

  Moslims krijgen hier dus het ene na het andere privilege en voeren hun eisen steeds verder op. Christenen worden in 'hun' herkomstlanden echter stelselmatig straffeloos gediscrimineerd, vernederd, vervolgd, mishandeld en vermoord. Het is daarom te hopen dat de politiek daadwerkelijk potten zal weten te breken en de Christenen enige bescherming zal weten te bieden tegen de gruwelijke, middeleeuwse en anti-humane praktijken in landen met een Islamitische cultuur. Van de meeste van onze eigen politieke partijen hebben we wat dit betreft in ons eigen land helaas weinig tot geen verandering te verwachten.

 3. Moed aan de oude garde: ’Wij staan voor onze grondrechten’

  „Wij, leden van het Christen-Democratisch Appèl, staan pal voor onze grondrechten. Daarom spreken wij ons uit tegen een regeringssamenwerking, ….,, CDA petitie.

  Turkse infiltratie in CDA: Turkse CDA-kandidaat C. Coruz was circa 13 jaar lang bestuurslid was van de fascistische organisatie S.O.T.A. die zelfs Hitler-aanhangers uitnodigde: de Grijze Wolven, Turkse bewonderaars van Hitler. Een bestuurslid van de S.O.T.A. met nog meer Turken drong door in de TK-fractie van het CDA. Veel turken die zelfs anti- Christelijk zijn, zijn nu invloedrijke personen geworden binnen CDA. Nihat Ulusoy uit Schiedam, Ahmet Taskan van CDA Utrecht, Alaattin Erdal, deelraadslid van Charlois in Rotterdam: Deze Turkse CDA leden zijn anti-Westers en pro-islamitisch. Islamitische Stichting Nederland (ISN), die het merendeel van de Turkse moskeeën in ons land beheert, Diyanet die namens Turkse overheid moskeen bouwt, Islamitische organisaties die de rechten van de Christenen in Turkije ontkennen zijn nu representatief binnen CDA. Schokkend dat de petitie organisatoren opgestoken zijn door dit soort gevaarlijke elementen die onder leiding van de externe mogendheden opereren. Toenemende invloed van islamieten in CDA is nu voelbaar. PVDA, N. Albayrak, rechterhand van Cohen en Cohen wilt opengrenzen voor de massa Moslims, F. Koseroglu aan de top van D66 en Petchold grote voorstander van massa immigratie!. Turkije wilt alleen die opengrenzen, verder niks!. Voor de Turken is EU lidmaatschappij alleen een middel voor de heilige massa immigratie naar zwakke Europa. Grote vijand van de Christenen organiseert hier zijn infiltranten en onderdrukt gelijktijdig de christenen van Turkije. Kijk om u heen, overal, in ieder moslimgestuurde land worden christelijke mensen verjaard, vermoord en getreiterd. Met name in het Midden-Oosten, in landen als Libanon, Turkije, Syrie en Egypte lijden christenen, worden zij vervolgd, geterroriseerd en verjaagd. Waar is onze petitie groep gebleven? Hoor jij iets over de brutale vervolging van de christenen?

  Je hoort nu niks van deze splintergroep over de executies van de iranse vrouwen. Hoor jij iets van de CDA Turken over bv, schending van de mensenrechten: discriminatie etniciteit en religie van niet-moslims, christenen, joden, atheïsten, vrouwenonderdrukking, uithuwelijken van zeer jonge kinderen, polygamie – doodstraf op afvalligheid van het geloof, bloedwraak, het uitoefenen of gedogen van radicalisering, extremisme. CNV en FNV vrouwen hebben nog steeds hun heilige hoofddoek brigades, terwijl miljoenen vrouwen dit vlagje willen weggooien voor hun vrijheid…Deze brigades zijn de vakbonden van Moslims geworden. Je hoort nu niks van deze brigades over de geweld tegen de Iranese vrouwen.

   Iraanse vrouwen tot dood veroordeeld door steniging zegt niks bij de Hoofddoek vakbonden!!!.

  Hoor jij wat van CNV vrouwen over de schending van de mensenrechten: discriminatie etniciteit en religie van niet-moslims, christenen, joden, atheïsten, vrouwenonderdrukking, uithuwelijken van zeer jonge kinderen, polygamie, doodstraf op afvalligheid van het geloof, bloedwraak…. Dit is echt vals: CDA is van begin af een belangrijke doelwit van Turkije geweest, vanuit Ankara wordt alles nauwkeurig bijgehouden, wie en welke mogelijke posities? Zelfs de gemeenten zijn het doelwit geworden.! De CDA, dankzij de infiltratie is of bijna van de pot gerukt of van God verlaten. De gevolgen van de infiltratie zijn rampzalig voor de Nederlandse bevolking. Dit splintergroep, product van jarenlange infiltratie binnen CDA heeft geen enkele achting voor de Nederlanders. Een christen-democratische partij heeft niets bij de infiltranten te zoeken, wel bij de Nederlandse burger. Een nieuwe onheilige alliantie met de huidige non-integrale Moslims is echter desastreus.

  Moslims wijzen de normen en waarden van Nederlandse cultuur af. Geen westerse namen, nooit naar een Christelijke kerk of synagoog, geen Nederlandse TV, vlag, volkslied, geen Nederlandse normen en waarden! Moslims hebben geen enkele binding met de Nederlandse cultuur en rechtsorde, die voor hen gewoon niet bestaan. Dat zijn hoogstens tijdelijke zaken, die zij moeten ondergaan in afwachting van de oorlog en uiteindelijke heerschappij. Sinds meer dan 40 jaar zijn er in Nederland circa 640 000 Moslims geboren en geen enkele kind heeft een westerse naam gekregen. Is dit wat die petitie organisatoren integratie of niet gepolariseerde samenleving noemen? De macht van een beweging wordt bepaald door het aantal aanhangers en hun wil om die macht te gebruiken. De islam zorgt door een hoog geboortecijfer voor een steeds groter aantal aanhangers en heeft de wil om daar gebruik van te maken. Inmiddels zullen de moslims verder zijn gestegen en wij verder gezakt. Het geboortecijfer in Europa daalt gestaag verder.

  Europa telt steeds meer moslims, die weinig ophebben met democratie en vrijheid, die daardoor steeds meer onder druk komt te staan. Tot dat moment proberen zij een gematigd en vredelievend imago te presenteren. Willekeurig gaan ze in allerlei partijen zitten. Intussen misbruiken zij ieder middel om hier een islamitische meerderheid te vormen door middel van : Beroep op de grondrechten m.b.t vrijheid van discriminatie, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van onderwijs, vrijheid van vereniging. Deze principes en rechten erkennen zij niet voor anderen, maar worden voor henzelf met veel kabaal opgeëist. Zelfs een kind van 7 jaar zegt ""Marokko is mijn land"". Zij is hier geboren. Haar opa/oma wonen al 40 jaar hier, spreken geen woord Nederlands, haar moeder is hier geboren, spreekt redelijk Nederlands maar hoofdzakelijk Marokkaans en zit dik in de kleren, hoofddoek, haar zusje van 11 begint al Marokkaanse jurken te dragen. Als ze snoep komt bietsen vraagt ze of er varkensvlees inzit. Zij heeft het altijd over wat niet mag voor Allah. Deze familie voelt zich met Nederlandse uitkering en paspoort niet Nederlands(er). Turkije zal altijd een thuis haven zijn voor alle turken, ongeacht haar/zijn generatie. De betrokkenheid van Turkije naar zijn mensen toe waar dan ook ter wereld is de kracht wat Turkije heeft om zoveel volkeren te onderwerpen aan de islam…

  En nu over het zeer kwalijke en duivelse karakter van de islam hoor je die oude garde niet! Accepteert de islam de andere religies als volstrekt gelijkwaardig? Accepteert de islam een strenge scheiding tussen moskee en staat? Accepteert de islam het recht van een individu om het geloof vaarwel te zeggen? Is de islam een voorstander van democratie naar westers model? Je hoort niks over al die christenen die overal in de wereld vervolgd worden door moslims. Deze CDA leden willen de grondrechten o.a. vrijheid van godsdienst garanderen voor moslims in Nederland. Dus vrijheid garanderen voor een "godsdienst/politieke ideologie" die geen andere godsdienst naast zich duldt! Bovendien is het de islam die iedere niet-moslim op de wereld uitsluit. Zij moeten zich alsnog bekeren of anders gedood worden. Gemakshalve vergeten de ondertekenaars van het manifest dat de islam volledig in strijd is met de Universele verklaring voor de Rechten van de Mens, niet alleen met de grondrechten ven Nederland…De islam is wel degelijk een ideologie en religie die uiteindelijk onze vrijheden wil aantasten. De fanatieke aanhangers van deze religie misbruiken de hen gegeven vrijheid om uiteindelijk onvrijheden te verkondigen en in te voeren.

  De islam is een krijgslustige godsdienst die andere godsdiensten 'te vuur en te zwaard' bestrijdt. Nederlandse christenen die over pakweg 25 jaar nog in vrijheid hun geloof willen belijden, zouden dus juist voorstander moeten zijn van de immigratiestop uit islamitische landen.

  Christelijke "Prominenten" hebben het steeds over "grondrechten, bij elkaar houden, minderheden beschermen etc..", Hoe kom jij aan zo'n islamitische minderheid die van den vreemden ontstaat, grotendeels via illegale immigratie, importbruiden van neef/nichtjes concentreert zich hoofdzakelijk op het feit dat misbruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om naar Nederland te komen, vooral bij migratie uit landen als Turkije, Marokko en Somalië: Het gaat om het kunstmatig vergroten van de islamitische bevolking, voornamelijk Turken en Marokkanen die hier geïsoleerde machtsblokken gaan vormen die zich door huwelijksmigratie en hoge geboortecijfers snel uitbreiden en hele wijken en steden overheersen en daarna uit moet groeien tot een meerderheid, die met geweld of democratische middelen ons land moet onderwerpen aan de islamitische landen. Weer zeuren over polarisatie: Helaas is het juist de oude garde die de islam steunt en financiert. Oude garde met zijn utopie is de beste polariseerder. Naïeve kliek die gevaarlijke verwachtingen opwekt kent geen goede wetenschap. Moslims zijn per definitie polaire t.o.v. Europeanen en groei is altijd uit elkaar! Ze blijven polaire, dit is niet nieuw, niet veroorzaakt door een politieke partij, het is sinds 1400 jaar zo geweest. In Zwitserland is er geen anti-islamtische partij, toch zijn ze niet minder agressieverder dan Nederland. Daar bouwen ze ook hun apartheid. In Nederland 640 000 Moslim kinderen geboren en geen enkele heeft een Nederlandse naam gekregen? Kom op splintergroep met die Moslim brigade prominenten…Moslims komen niet naar Nederland, omdat ze ons een-warm-hart-toedragen , nee aanpassen is er niet bij , maar wel het veroorzaken van maatschappelijke – en sociale onrust. Het probleem van die dwaze, loze mantra is dat er nooit geen echt, op vertrouwen gebaseerd "bijeen" is geweest. Ten diepste willen en mogen moslims (= onderworpen … enkel aan haatbaard nr 1 Mohammed ) niet assimileren, bijeenzijn met niet koosjere westerlingen. 

  Als zij zo voor hun grondrechten staan, dan moet het hen toch pijn doen hoe de grondrechten voor verschillende groepen verschillend worden toegepast? We zien zelfcensuur door musea, journalisten, spotprenttekenaars op last van de zgn. gevoeligheden van moslims; we zien gescheiden gemeenteloketten voor man en vrouw t.b.v. moslims, nota bene in gebedshuizen; we zien hoe anders- en niet-gelovigen, vrouwen beschimpt door moslims; we zien (dreiging van) geweld tegen de rechtstaat en diezelfde grondrechten uit naam van de islam; Jezus mag worden beledigd, maar oh wee als je iets over Mohammed hebt te zeggen.

  Hier is sprake van een ondemocratische actie van een stel ongelooflijke naïevelingen, stuk voor stuk nog met een fopspeen in de mond en onvoorstelbaar dom. Het CDA openstellen voor Islamieten die grootste vijanden van de Christelijkheid zijn? De islam, dat is een politieke stroming die per definitie ondemocratisch is. Lees de koran er maar eens op na en lees en hoor de uitleg van de imams en ayatolla's maar eens. De Islam streeft uitdrukkelijk naar een dictatuur. De koran roept op tot oorlog, tot het uitroeien van "ongelovigen"; heeft letterlijk een broertje dood Christenen, Boeddhisten, Hindoes, agnosten, atheïsten en vooral aan Joden.

  Het behouden van de fundamentele waarden van onze democratie is vele malen meer waard dan de Moslimlanden politiek of olie geld…Je moet juist staan voor de vrijheidsrechten van alle Nederlanders.

  Deze CDA leden zijn druk doende hun eigen belangen veilig te stellen dat is duidelijk. Als ze namelijk bezig zouden zijn met algemene landsbelangen dan hadden ze het beleid van hun partij ten aanzien van bijvoorbeeld door de externe mogendheden gesteunde massale moskeebouw, anti-Nederlandse islamscholen en kwaadaardige Islamitische hersenspoeling bij de jeugd wel veroordeeld. Deze groep moet zich schamen. Ze zeggen dat ze christen te zijn maar in werkelijkheid voor geld en macht te gaan is een veel groter kwaad.

 4. “De Europeanen zijn ziek. Wij hebben het medicijn. Heel Europa wordt islamitisch. Wij zullen Rome veroveren. Jullie vormen het nieuwe leger.”

   (Turkse premier en leider van Milli Gorus, Necmettin ERBAKAN, Arnhem 2002)

   1- Milli Görüs via gemeente Amsterdam wilt een megamoskee, genaamd “Westermoskee”, bouwen.

   2- Er komt een grote moskee van Milli Gorus in Arnhem met een minaret van 25 meter.

   3- De Rotterdamse wethouder Hamit Karakus (een infiltrant) (PvdA) eist wel dat het gebouw voor 1 oktober afgebouwd is en dat er voldoende financiële middelen zijn. Het islamitische “gebedshuis” moet een koepel van 25 meter en minaretten van vijftig meter hoog krijgen.

  Terwijl er in moslimlanden kerken en synagogen afgebroken worden of veranderd in moskeeën, en andersdenkenden gebukt gaan onder het juk van een dhimmy-cultuur (extra belastingen, niet praten over je geloof etc.), worden er hier onder het applaus van de domme elite megamoskeeën gebouwd. In deze moskeen zullen vele geesten rijp gemaakt worden voor een toekomstige gewelddadige overname van onze Nederlandse rechtsstaat. De immense Essalammoskee in Rotterdam is het zoveelste bewijs dat de islam een achterlijke en onderdrukkende godsdienst is:

  Hoe groter, hoe indrukwekkender het gebedshuis is voor de gelovigen, hoe beter. Die voelen zich nietig en onderdanig.

  Als hier niet flink de rem op wordt gezet worden we sneller als dat we denken dhimmy’s in eigen land. Gruwelijk, die rotmoskeeën overal in ons land. Een voorbode van haat en geweld. Waarom blijven we er zo slap en ongeïnteresseerd onder? De rust van nu is bedrieglijk, nu moet er actie worden ondernomen. Afbreken die zooi!

  Het ergste daarvan dat onze tradities worden afgebroken door onze eigen Nederlandse leiders uit angst de geïnfiltreerde moslims te beledigen uit totaal misplaatste en overdreven politieke ramp. Het zijn dus niet eens zozeer de moslims waar wij tegen vechten maar onze eigen slappe, bange en discrimineerde machthebbers. De grootse moskee. De eerste Marokkaanse burgemeester. Turkse wethouder die alleen moskeen en moslimscholen beheert: criminele Turkse religie_mafia’ s als partner noemen en hun infiltraties laten doorgaan.

  De verspreiding van de Islam over de wereld.

  Omdat de woestijn geen grote bevolkingsconcentraties kon voeden, deden de Arabieren aan bevolkingscontrole door infanticide. Mohammed verbood deze praktijk om zijn doel te bereiken tegen de Christenen en joden. Het is gelukt, zijn beslissing leidde tot een bevolkingsexplosie nuttig voor de verovering van heel veel niet-Arabische gebieden.

  Enorme groei van de arabieren veroorzaakte grote immigratie naar andere landen, in de vruchtbare boog van Palestina, door Noord-Syrië tot aan de monding van de Eufraat en de Tigris ontstonden meteen Moslim koloniën, net als nu in Rotterdam, Amsterdam, Denhaag, Utrecht, Haarlem, Arnhem etc… inhoudelijk is hele proces zelfde gebleven: ««Stuur je meest onderontwikkelde bevolkingsgroepen naar een land waar ze totaal hun herkomstland verbonden en gesloten koloniën creëren en als contra maatschappij gaan functioneren, hiermee creëer jij het beste segregatie en een onvermijdelijke islamitische enclave binnen je doel.»»

  Enorme Islamitische immigratie gaf heel snel zijn vruchten: Op 20 augustus 636 werden de Byzantijnen verslagen door het Islamitische leger die van binnenuit gesteund was door de "gemigreerde" Moslims. Veel gebieden bij de grensrivier de Yarmuk (een zijrivier van de Jordaan) op de grens van Syrië en Jordanië zijn meteen bezet. En ook via zelfde immigratie zijn er langs de grenzen van Perzië en het Byzantijnse Rijk, Arabische koloniën gecreëerd, net als nu in 9 grote steden van Nederland…De oorspronkelijke bevolking leefde daar onder zware druk van de islamitische verbreiding en door de fouten van de bestuurders jegens de tolerantie voor de talrijke islamitische immigranten koloniën. Toen beschouwden bestuurders, Moslims, net als nu in Nederland, "arme gelovigen". Maar de islamitische_meerderheid via immigratie en enorme geboortes werd onvermijdelijk en vervolgens christelijke bestuurders die dat mogelijk gemaakt hebben werden ook afgeslacht.

   

  638 Moslims veroveren en annexeren Jeruzalem, voorafgaand bekende islamitische immigratie.

  In 630 na Christus, leidde Mohammed een leger van 43.000 djihadisten richting het noorden om de Byzantijnen te bevechten. Hij stopte in Taboek, een stad in het noorden van Saoedi-Arabië vandaag, maar in de zevende eeuw was het een soort niemandsland, waar noordelijke stammen leefden. Hij had een gerucht gehoord dat de Byzantijnen een massaal leger hadden verzameld. Maar het gerucht was vals, want zij kwamen nooit tevoorschijn. Niettemin moet op de noordelijke stammen de profeet's noordelijke mars een diepe indruk hebben achtergelaten. Hij was in staat om overeenkomsten uit hen te trekken, zeggend, in concreto, dat zij veilig zouden zijn van agressie (lees: agressie van Mohammed zelf) als zij een belasting betaalden voor het “voorrecht” om te leven onder zijn “bescherming”. Mohammed toonde zijn volgelingen hoe mensen te behandelen die moslimlegers confronteerden na zijn dood (soera 9:29). De aangevallen regio of stad kan vechten en sterven; zij konden moslims worden en een gedwongen liefdadigheidsbelasting betalen, de zakaat; of de joden en christenen konden hun geloof houden en een djizja belasting betalen. Er was weinig hoop voor polytheïsme en hun religieuze “vrijheid” onder de islam. In 634 stormde moslimlegers uit het Arabische schiereiland en begonnen hun veroveringen, die Palestina bereikten en andere dichtbij gelegen regio’s spoedig daarna. In 638 veroverden moslims Jeruzalem.

  Het Perzische rijk was ook door de islamitische immigratie volkomen in verval geraakt en heeft uiteindelijk voor de islam gekozen. Migratie en de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in het te veroveren Perzie, was er zo diep dat er de beschaving van duizenden jaren zich niet meer kon herstellen. Perzie is vernietigd.

  Na Perzie gingen de Arabieren naar de Turkse stammen die ook in de steppen een primitieve leven hadden. Turken wisten niks van de beschaving, Arabieren hebben rijke landen belooft, met beloften van heerschappij over anderen, rijke buit en paradijselijke beloningen in het westen en Turken worden meteen gemobiliseerd om nog meer landen te veroveren. Turken wisten niks van wetenschap, cultuur, muziek, kunst etc. Turken met Arabieren zijn nog gevaarlijker geworden voor de rest van de wereld…Een nieuwe religie(ideologie) die alle barbaren verenigde tegen de zwakke beschaving..

  circa 800 na Christus: Islamitische Turken aan de grens van Byzantijnse Rijk. Immigratie naar rijk is gestart. Veel turken waren als arbeider binnengedrongen en in het oosten van Byzantijnse Rijk, in Armenië en Kurdistan ontstonden meteen zelfde islamitische koloniën. Deze grensgebieden werden steeds verzwakt, nomadische moslims kregen in allerlei strategische gebieden meerderheid, net als nu in Nederland… Arabieren in het zuiden en Turken vanuit oosten.  

  1071: voorafgaand lange islamitische immigratie naar Anatolie (huidige Turkije) kende geen grenzen; 130 jaar lang waren er honderden duizenden moslims binnengedrongen als immigrant of tijdelijke arbeiders. Uiteindelijk stonden Turken klaar met hun barbarse leger. In Malazgirt verloren de christenen en ondergang van oost- Romeinen is begonnen. Eerste Volksverhuizing van de Turken is hierbij een feit geworden, Klein Azië (Anatolie , huidige Turkije) is door de vijandelijke immigranten totaal verwoest. Barbarse step volkeren hebben niet alleen hun bekende islamisering uitgevoerd maar ook al die monumenten van heel oude beschavingen totaal vernietigd..

  circa 1300 na Christus: immigratie naar Balkan landen is begonnen.

  Venetië hielp nomadische Turken via zee bij de bosporus naar Europese vasteland… Zij werden opgehitst door Venetianen, die er belang bij hadden hun concurrent Constantinopel duurzaam te verzwakken.

  Maar vervolg immigratie van de moslims was enorm en hadden de turken nu ook vaste voet op de balkan. Mede door deze verscheurdheid van de westerse volkeren kregen de Turken onder Murat I en zijn zoon Beyazit I vaste voet in Europa (Thracië 1362, Macedonië 1387), voorafgaande islamitische immigratie naar de balkan landen. Een stel barbaren van duistere origine. Hoeveel smadelijk nederlagen hebben zij de christenheid al niet toegebracht? Voor welk soort meedogenloos geweld bleven we gespaard? Duidelijk is evenwel dat het immense Turkse rijk niet door eigen verdienste is tot stand gekomen. Feit is dat deze bevolkingsgroep, die met ongehoorde brutaliteit al eeuwenlang de hele beschaafde wereld aanvreet en verzwakt, Perziche rijk, KLein-Azië en nu europa is binnengedrongen. Ergens tegen het einde van de veertiende eeuw pasten de Ottomanen een nieuwe methode toe: de beroemde devÅŸirme, of oplevering van jongens die uit de christelijke dorpsbevolking werden gerekruteerd voor inlijving in het Ottomaanse leger. Dit systeem, met een twijfelachtige fundering in de islamitische wet, werd niettemin een vaste Ottomaanse instelling die in werking bleef tot de zeventiende eeuw en mogelijk langer. Met dit instrument werd aan twee doelstellingen beantwoord. Enerzijds werd een overvloedige aanvoer van slaven gewaarborgd om in de behoeften van het leger en de hofhouding van de sultan te voorzien. Anderzijds werd de energie van Roemelië aangewend voor gebruik door de Ottomaanse staat. Om de vijf jaar reisden speciale gevolmachtigden door Roemelië – later ook door Anatolië en stelden een keuze samen van jongens die bestemd waren voor de devÅŸirme. Deze werden vervolgens bekeerd tot de islam en ze leerden Turks, vaak door ze als vazal of wapendrager onder te brengen bij leden van de feodale cavalerie of sipahi-klasse. Dankzij de devÅŸirme, aangevuld met gekochte en geschonken Christelijke slaven, waren de Islamitische krijgsheren in staat een enorme massa geoefende soldaten richting Europa te mobiliseren…

  De val van Constantinopel

  1453 was dus Constantinopel (huidige Istanbul) het middelpunt van de strijd tussen de

  westerse volkeren en Islamitische Turken. Constantinopel was eeuwenlang de grootste stad van Europa.

  Op 29 mei 1453 kwam er een einde aan het Oost-Romeinse Rijk met de verovering van Constantinopel door de Ottomaanse sultan Mehmet II. De Osmanen – naar de stichter van deze Turkse stam, Osman I – zijn de opvolgers van de Seldsjoeken. Mechmet II was een absoluut heerser en werd beschouwd als kalief oftewel beschermer en heer van de wereldwijde moslimgemeenschap. Constantinopel werd daardoor als hoofdstad van het Osmaanse rijk een centrum van islamitische invasiemacht. De ‘Turkenkrijg’ behandelt de vraag of het Westen haar krachten moet bundelen om de opmars van de Turken definitief een halt toe te roepen. Door de Turken istanbul ( omdat de barbaren niet konden lezen, hebben ze de naam van deze stad verkeerd gespeeld) genoemde Constantinopel was sinds de verovering door Mehmet in 1453 het centrum van het verdere islamitische invasie in Europa. In 1526 werd Hongarije onder de voet gelopen en drie jaar later sloeg een Turkse legermacht het beleg rond Wenen. Het Westen kon de dreiging die uitging van een expansionistische moslims niet langer negeren. Bosnië, Kosovo, Albanië en een deel van Macedonië zijn onder de voet van islamieten gelopen.

  Invasie van europa

    Inmiddels heeft de islam tientallen miljoenen volgelingen naar West Europa overgebracht en zijn er duizenden moskeeën gebouwd. Dit is de gevaarlijkste ontwikkeling in de Europese geschiedenis. We geven al jaren vele miljoenen belastingsgeld aan moskeeën, moslimscholen, subsidies voor allerlei wazige clubjes en organisaties, moslimomroep, gezinshereniging, kinderbijslag en andere uitkeringen voor moslims in hun land van herkomst, clubhuizen en verre reizen voor agressieve moslimcrimineeltjes, nog meer huisvesting en gezondheidszorg voor de onverdraagzaam, humorloos en bovendien gevaarlijke massa! Deze Turkse en Arabische moslims, voornamelijk geproduceerd via huwelijkmigratie, zorgen voor een groot nageslacht om andere volken in aantal te overtreffen en te overheersen. Tsunami van neef en nicht huwelijken van honderdduizenden zijn nu met eigen winkels, straten, wijken, moskeen, scholen en allerlei andere vormen van bedrijvigheid. Door de strenge bloedverwaandheid ontstaat een volk die bijna 90% zelfde familiale genen voortplant en generaties creëert die steeds meer afwijkende psychologie (crimineel, agressief, intolerant..) zijn. Men ontvangt alleen de Turkstalige of Arabische radio en televisie, er komen steeds meer islamscholen, moskeen of andere soort internaten bij om jeugd te controleren totdat ze meerderheid krijgen. In de grote steden in Nederland schieten de moskeen als paddestoelen uit de grond. Nu wilt men ook islamitische feesten invoeren, "gebed' s" propaganda vanuit minaretten is een belangrijke opdracht!, de schreeuw via hoge minaretten tot verbreiding van de islam is verplicht voor iedere moskee. minaret zonder propaganda bestaat niet! Er moet een soort etnische zuivering komen rondom de moskeen, 5 keer schreeuwen is essentieel, dit is om te laten zien dat de bewoners van deze wijken en steden zich moeten onderwerpen aan de nieuwe machthebbers: "hier zijn we, dit is nu een moslimgebied". Deze gevaarlijke toestanden passen niet in onze beschaafde maatschappij, net zo min trouwens als hoe jeugd wordt behandeld om islamitische bevolking te verbreiden. internaten, aparte Islamscholen, koranscholen, islamitische stichtingen etc…Maar daar zijn we bereid wetten voor te maken, onze politicus te laten vervolgen…

  Moslims zijn nu sterker geworden en eisen nog meer…

  –Beroep op de grondwet om hun doelen te bereiken. Ze willen overal grotere moskeen neerzetten m.b.t vrijheid van discriminatie, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van onderwijs, vrijheid van vereniging. maar deze principes en rechten erkennen zij niet voor anderen, maar worden voor henzelf met veel kabaal opgeëist.

  –Dubbele nationaliteit. Door de oorspronkelijke nationaliteit  blijven moslims in ons land onderworpen aan buitenlands islamitisch gezag en toezicht van hun ambassades en andere staatsambtenaren, de imams. Zij moeten daar zelfs hun militaire dienstplicht vervullen.

  Door de Nederlandse nationaliteit mogen zij niet worden uitgewezen wegens antiwesterse of zelfs criminele of terroristische activiteiten..

  –Subsidies: Islamitische organisaties worden zonder uitzondering gesubsidieerd zodat de Nederlandse overheid de islamitische aanval op de Nederlandse cultuur en rechtsorde financiert.

  –Infiltratie in alle politieke partijen, politie, justitie, rechtspraak, onderwijs, uitkerende en subsidiërende instanties is het belangrijkste doel van geschoolde islamieten. Dat is een effectief (en voor hen zelf heel lucratief) wapen om de Nederlandse democratische rechtsorde van binnenuit te vernietigen. Nederlandse politieke partijen en overheden werken daar enthousiast aan mee.

  –Huwelijksmigratie. Zeventig tot tachtig procent van de tweede en derde generatie islamitische allochtonen haalt een en niet zelden, na scheidingen meerdere huwelijkspartners uit het land van herkomst. Daarmee vermenigvuldig je het aantal gezinnen en de toch al zeer hoge geboortecijfers.

  –Kinderbijslag. De hele islamitische bevolkingsexplosie wordt verder gefinancierd en versterkt door de genereuze kinderbijslag. 

  Onafgebroken roept men dat de Moslims slechts een verwaarloosbare minderheid vormen. Men ontkent dat deze ongewapende demografische oorlog die nu van binnenuit uitgevoerd wordt, veel gevaarlijker is dan haat zaaiende imams en gewelddadige moslim fundamentalisten die oproepen tot de gewapende jihad. Islam is geen geloof. Islam is een fascistische ideologie, waarbinnen geloof wordt misbruikt om wereldwijd anderhalf miljard moslims onder

  de duim te houden.

  Een moslim wordt als moslim geboren en zal als moslim sterven. Zonder dat hij of zij daar zelf een stem in heeft gehad. Een moslim gaat nooit naar een Christelijke kerk of naar een joodse Synagoog. Sterker nog, zou hij zich al verweren tegen deze sowieso strafbare schending van de psychische integriteit, dan loopt de moslim ook nog eens kans vermoord te worden. De sleutel tot het succes van de islam: kritiek is verboden, verheerlijking en verering van Mohammed en Allah is een plicht. Wie iets negatiefs over Mohammed durft te zeggen, wordt geëlimineerd. De sociale controle is totaal. Elke vorm van kritiek is totaal uit de islamitische wereld verboden, het is zelfs verdwenen uit het voorstellingsvermogen van de Turken en Marokkanen. Moslims durven zelfs niet eens meer iets negatiefs over Mohammed te dénken. Om deze reden zien we de meerderheid van de moslims dan ook als een slachtoffer van een gewetenloze narcistische heerser die bij zijn leven zoveel angst en terreur heeft gezaaid dat de angst zich uitstrekte tot ver ná zijn dood en mensen zicht tot vandaag aan hem onderwerpen, terwijl zijn 'soldaten' nog altijd zijn naam verdedigen en zijn systeem in stand houden, tegen al het gezonde verstand in. De islam zou daarom geen gebruik mogen maken van de kostbare vrijheid van godsdienst in ons deel van de wereld. Pertinente afwijzing van het westerse cultuur wordt wereldwijd in praktijk gebracht door vervolging van christenen, het discrimineren van christenen, het vermoorden van christenen en zelfs het genocide plegen op christenen. Zo bestond de Turkse bevolking begin 1900 voor ongeveer 37% uit christenen, maar ‘dankzij’ de massamoord op vooral Armeense en Griekse christenen is dat nu nog niet eens 1%. Mohammed heeft een perfect model geïnitieerd om kritiek tegen de islam en zijn eigen persoon volledig te voorkomen en sommige grote partijen passen deze Mohammedse erecode toe, ze gedragen zich als moslim strijders. Ze willen graag dat de Islamitische Immigratie niet stopt! De volledige steun die de grote partijen hebben gegeven aan bijvoorbeeld moskeen, islamitische omroepen, imams, islamscholen is hier een treurig voorbeeld van. Historicus en politicus moeten wel weten dat het hele islamisering /verovering proces van de islam via deze weg gelopen is: Egypte, Jordanië, Libanon, Syrië, Turkije, Iran, Irak, Pakistan, Bosnië, Kosovo, en nog meer landen zijn allemaal op deze manier veroverd…Dit was altijd een constante in het strijd: Anatolië (het huidige Turkije) is door de Turkse en Arabische nomaden op deze manier veroverd en nu Nederland, overal grote moskeeën met minaretten, massa hoofddoekvrouwen met de geïndoctrineerde jeugd zijn gevaarlijke wapens in de strijd om meer overlast te creëren en "ongelovigen" uit de strijdgebied (Nederlandse straten en wijken) te verjagen. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem en nog meer steden worden langzamerhand op deze manier geïslamiseerd.

  Waarom minaretten en moskeeën in Nederland? 

   Neem bijvoorbeeld Milli Gorus: Milli Görüs, belemmert niet alleen de integratie maar is ook een belangrijke vijand van Nederland. De organisatie zegt wel deelname aan de westerse maatschappij te bevorderen, maar dit is een ’tactische’ manoeuvre. Lees even hun bladen 'Mektup en Yeni Dünya". De Milli Görüs-tijdschriften zijn vol met de antiwesterse, antisemitische en antidemocratische teksten…Deze bladen zijn Turks nationalistisch. Je ziet het dat er geen enkele moslim Nederlandse vlag accepteert, je ziet het dat er geen enkele moslim Nederlandse namen gebruikt, je ziet het heel goed dat ze een apartheid regime aan het bouwen zijn. Criminele Milli gorus die aantal gemeentes zijn vazallen noemt, heeft eigen moskeen en schreeuw_tijden dan de Marokkaanse moslims en ook niet hetzelfde als Diyanet die onder leiding van Turkse staat opereert, Fetullah beweging heeft ook eigen moskeen, Suleymancilar weer anders, Nurcular, Naksibendiciler bewegingen hebben ook eigen moskeen…Maar Pakistaanse, Afghaanse en Somalische moslims hebben niet hetzelfde schreeuwtijden als de Arabieren en Turken. Ze zullen ook eisen dat ze in hun eigen "gebedstijden" mogen schreeuwen! Wat men straks in de grote gemeentes gaat krijgen is, dat er in plaats van de scholen, cultuur centra's en fabrieken, overal moskeen met de hoge minaretten die gebruikt kunnen worden voor de "oproep tot gebed". "ALLAHU AKHBAR ALLAHU AKHBAR!"

  Huidige bewoners worden via deze bekende psychische oorlog machine geëlimineerd, uiteindelijk moeten ze zich onderwerpen aan de islamitische machthebbers of vluchten. Dit was altijd het lot van de volkeren die hetzelfde fouten maakten als nu de slapende bewoners van de Nederlandse steden. Islamitische propaganda systeem met de hoge minaretten, "gebedomroep" is een constante oorlog tools om juist deze steden etnisch te zuiveren van de andersdenkenden. Vergeet niet dat deze Islam via massale migratie van zijn uitstoot nog steeds hetzelfde succesvolle veroveringstactiek toepast om Nederland te veroveren: islamitische landen weten nu eenmaal dat deze massa uitermate geschikt is om onderontwikkelden aan te trekken wiens hele leven samen hangt met zoveel mogelijk kinderbijslag + huursubsidies + werkloosheidsuitkering en nog meer subsidies. Neem 3 of meer vrouwen maak een hoop mohammed’jes, ali’s, mehmet’jes, ahmed’jes, hasan's en huseyin's! Zet ze allemaal op straat, vraag aan moskee en andere moslimorganisaties voor een turkse of arabische islamitische doctrinaire opvoeding. Nog niet klaar: massaal scheiden als er verblijfspapieren geregeld zijn, dit is gemiddeld 3 jaar en vervolgens worden ze weer uitgehuwelijkt aan een bruid uit Marokko of turkije. Allemaal gearrangeerde "huwelijken". En wie draaien er op voor alle kosten van scholing, steun enz. Juist ja, wij. Het is toch van de zotte dat ons volk systematisch wordt verdrongen door import van een nieuwe type vijandelijke massa. Dit is gewoon een oorlog tegen ons, zonder wapens, maar veel effectiever en veel erger. Gaan we zo door, dan zijn we binnenkort ons land kwijt. 

 5. @Zwamneus : een groot deel van het ongenoegen van het fundamentalisme is ontstaan door het niet erkennen van de rechten van de palestijnen in Israel. Mede hierdoor zijn er twee kampen ontstaan: het Amerikaans-Israelische kamp en het Arabische kamp. Als je tegen het islamiseren van Europa bent, waar ik overigens ook tegen ben maar dat terzijde, is het niet slim om tegelijk je directe steun te geven aan de Amerikaans-Israelische lobby wat SIOE zegt te doen. Hierdoor blijf je in een onmogelijke discussie zitten tussen twee niet verenigbare partijen (polarisatie). Hou het bij je ideologie zonder steun aan anderen, dan blijft het naar mijn mening “zuiver”?

 6. @ SirCumSized : Je mag alles zeggen, graag zelfs en de link van de PVV en Israel komt vaak naar voren en dat heeft ook aandacht nodig 😉

 7. Ze zijn het volgende vergeten te melden bij dit pro-polarisatieclubje dat SIOE heet: stop de opsluiting van palestijnen door Israel, stop het bouwen van muren en stop de stelselmatige onderdrukking van het palestijnse volk. Niet politiek correct van me, mag ik dus van hen wel zeggen?

 8. Het lijkt wel alsof ik er bang voor zou moeten zijn maar ik heb het idee dat dit alleen in bebaalde delen van Nederland een probleem is. Dat wil niet zeggen dat ik het zou tolereren maar ik kan mijn niet voorstellen dat wij Nederlanders zouden accepteren dat de sharia wordt ingevoerd…

Reacties zijn gesloten.